Lokale democratie en Biomassa die in rook is opgegaan: door T. Mitkieker

Lokale democratie en Biomassa die in rook is opgegaan Afgelopen periode is er een digitale bijeenkomst geweest over de biomassa installaties in Oldambt. Wist u dat al?

Nou, ik wist het dus niet. Maar af en toe sijpelt er wat naar buiten. ( Help, we hebben een lek) Hoe is het mogelijk dat dit onderwerp stilletjes en niet in het openbaar is besproken in een openbare vergadering. Die stinkhokken hebben zoveel lichamelijk en geestelijke ellende bezorgd bij een heleboel mensen. Vooral voor de direct omwonenden, die nog steeds de naweeën van deze miskleun hebben.

Hadden deze mensen geen recht op een openbare bijeenkomst waar tekst en uitleg zou worden gegeven door de verantwoordelijken. Blijkbaar was het onderwerp te precair om dat te doen. Hiermee doe je de betrokkenen veel tekort. Dit is bij uitstek één onderwerp om terug te kijken als college en raad waar het fout is gelopen.

Ik heb ook meegedaan aan de Quick Scan Lokale Democratie in de verwachting dat er eindelijk eens verantwoording en uitleg  zou komen over het reilen en zeilen van de gemeente. Blijkbaar is mijn mening niet meegenomen in deze enquête, dat veronderstel ik dan maar even.

Jammer, weer een gemiste kans om op een open democratische manier om te gaan met je inwoners. Nu hoeft er persoonlijk voor mij niemand te hangen. Maar ik zou wel graag willen weten waar zaken verkeerd zijn gegaan, zodat bij een volgende keer niet weer dezelfde fout gemaakt zal worden. Als dit een voorbeeld zou moeten zijn hoe lokale democratie werkt, is dit stuitend!

Ik hoop dat de mensen die aan het roer staan in deze gemeente hier lering uit trekken, en de mening van haar inwoners op een waardige manier gaan interpreteren in hun toekomstig beleid. Of ik er veel vertrouwen in heb, ik zie dat bij de bouw van een nieuw stadskantoor in het centrum van Winschoten een zelfde scenario. Op de sociale media en op straat wordt er nogal schamper over gedaan.

Inwoners begrijpen niet dat daar zoveel geld voor uitgegeven moet worden, terwijl er aan de sociale kant keihard bezuinigd wordt. Waar mensen letterlijk in armoede worden gedompeld. Hier ligt een onderwerp dat bij uitstek geschikt zou zijn om de inwoners te betrekken bij de vraag,” vind u het nodig dat er een nieuw stadskantoor moet komen in tijden van zware bezuinigingen”.

Ik denk dat ik het antwoord wel weet.

T. Mitkieker