Medicinale wietolie het wondermiddel? Door Johan Meezen commissielid VCP.

Op uitnodiging van Loppersum Vooruit zijn een aantal fractie- en commissieleden van de VCP naar de bijeenkomst over medicinale wietolie geweest in november 2017 om daar het verhaal aan te horen van Rinus Beintema oprichter van Suver Nuver. Tijdens deze avond is de heer Beintema ingegaan of medicinale wietolie een wondermiddel is dan wel een wonderlijk middel. Mensen hebben er baat bij die een bepaald ziektebeeld hebben om  hun klachten te verminderen.

Wat heeft de VCP met medicinale wietolie? De VCP ziet graag dat dit middel vrij toegankelijk is voor een ieder, maar ook dat de thuiskweek van een x-aantal planten bij wet geregeld wordt (voor medicinaal gebruik). Het liefst zouden wij zien dat er een beleid zou komen dat kweek van de wietplant grootschalig kan worden uitgevoerd door b.v. een bedrijf en dan op geheel legale wijze. Ook ons is het een doorn in het oog dat er wiet kan worden gekocht in een coffeeshop, wat gedoogd wordt, maar dat de aanvoer van deze wiet nog steeds via de achterdeur moet en er een crimineel sfeertje omheen hangt. Onze grootste wens gaat nog een stap verder, wij zijn niet alleen voorstander van de medicinale wietolie maar zouden ook graag het recreatieve gebruik van cannabis en aanvoer geheel via legale weg zien gebeuren. Wie zien dan ook een gouden kans voor het SW bedrijf binnen onze gemeentegrenzen om hierdoor mensen aan een baan te helpen.

Stichting Suver Nuver
Op 2 oktober 2015 startte de stichting het “Free meds for all project”, oftewel het verstrekken van wietolie aan zieken voor medicinale doeleinden. De doelstelling van de stichting is om medische wietolie toegankelijk te maken voor iedereen die er baat bij heeft. Het tweede doel van de stichting is legalisatie van het gebruik van medicinale cannabis, en de aanwakkering van de discussie hierover. Stichting Suver Nuver is een stichting zonder winstoogmerk. Er wordt gewerkt volgens het solidariteitsprincipe. Dat wil zeggen dat draagkrachtige donateurs, kostendekkende donaties per oliezending overmaken. Ook krijgt de stichting andere donaties, bijvoorbeeld van vrienden en familieleden van zieken, en van collectes die worden gehouden op verzoek van overledenen. Hierdoor is het mogelijk ook zieken op het bestaansminimum van wietolie te voorzien. Het uiteindelijke doel is legalisatie van de medicinale wietteelt. Stichting Suver Nuver hoopt een vergunning te krijgen van de landelijke overheid voor het verstrekken van de wietolie. Als die er komt wil de stichting mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen. Een win win situatie!

Waar wordt wietolie voor gebruikt:

  • Pijnbestrijding;
  • Ontspanning (bv bij stress);
  • Slaapmiddel;
  • Eetlustopwekker;
  • Betere stoelgang;
  • Ontstekingsremmer;
  • Vitaler te worden;
  • Betere levenskwaliteit.

De stichting raadt altijd aan wietolie te gebruiken in samenspraak met de behandelende arts.

Is wietolie een geneesmiddel?
De heilzame kracht van wiet is al van oudsher bekend. Niet voor niets kunnen zieken in Nederland bij apotheken cannabispreparaten op doktersrecept krijgen. Deze producten worden gekweekt bij de legale staatskwekerij voor medicinale wiet in Veendam. Nadeel is dat het ingewikkeld is deze te verkrijgen en de preparaten zijn duur en slecht verkrijgbaar. Het effect van de wietolie lijkt te verschillen per persoon, dosering, oliesoort, ziekte en/of aandoening. Enkele ernstig zieken zijn beter geworden en denken dat dit komt van de wietolie. Het aantal mensen die dit beweert is wel gering. Wat echter wel heel duidelijk is geworden, is dat de olie vaak verlichting brengt. Er zijn talrijke voorbeelden te vinden van mensen die al jaren tig soorten medicijnen moeten gebruiken, met soms vervelende bijwerkingen, en die gedeeltelijk zijn overgestapt op de wietolie. Na verloop van tijd kon er een aanzienlijk deel van de medicijnen achterwege worden gelaten. Zo maakt de ontspanning en het kunnen eten en slapen voor ernstig zieken al een wereld van verschil, laat staan het minder pijn voelen. Ook vinden deze mensen dat de wietolie in vergelijking met andere medicijnen relatief weinig bijwerkingen heeft.

Overheid en de wietwet
In de Tweede Kamer is in februari 2017 gestemd over de “wietwet” officieel het Wetsvoorstel Gesloten Coffeshopketen. Hoewel het voorstel is aangenomen moet de nieuwe regulering nog worden aangenomen door de Eerste Kamer. Niet alleen over recreatieve wiet is tijdens die vergadering gestemd, ook voor medicinaal gebruikers kan deze wet verandering met zich mee brengen. Er zijn namelijk een motie en een amendement aangenomen die voor medicinaal cannabis gebruikers zéér interessant zijn.  Meer hierover valt te lezen op de volgende site: https://www.mediwietsite.nl/wietwet-gevolgen-medicinale-cannabis-gebruikers/

Inmiddels heeft het nieuwe kabinet, Rutte III, een voorstel gelanceerd om wietteelt door de overheid toe te staan, eerst als experiment dat dan weer wel. Plantages worden toegestaan onder staatstoezicht, maximaal tien gemeenten wordt het mogelijk gemaakt om voor de duur van vier jaar deze wiet af te nemen. Het experiment moet uitwijzen of de criminaliteit en overlast zullen afnemen als de overheid de markt overneemt. Ook moet blijken welke effecten de legaal geteelde wiet heeft op de volksgezondheid. Illegaal geteelde wiet bevat nu vaak veel schadelijke hallucinerende stoffen. Gemeenten en burgemeesters van vrijwel alle politieke partijen klagen al jaren over de overlast door de drugscriminaliteit en het drugstoerisme. Geschat wordt dat 80 procent van de Nederlandse teelt naar het buitenland wordt geëxporteerd, waar de straffen op teelt en handel veel zwaarder zijn.

Ook de gemeente Oldambt heeft zich hier voor aangemeld. Onze burgemeester Pieter Smit is een voorstander van deze benadering, de VCP gaat zich de komende tijd hard maken om ook in onze gemeente een maximaal resultaat te behalen.

Namens commissielid

Johan Meezen.

Ps wilt U meer weten over de stichting Suver Nuver dan vindt u meer informatie op hun website: http://www.suvernuver.org/ ook is daar de brochure te downloaden waar een gedeelte van bovenstaande tekst uit is overgenomen.