Onderwerp: Cliënten van Martinizorg

Assen, maart 2022

Vandaag heb ik aan u mijn ongenoegen geuit i.v.m. het feit hoe er met de kwetsbare bewoners van Martinizorg wordt omgegaan. Bij deze wil ik aan u laten weten hoe ik betrokken ben geraakt bij Martinizorg wat ik liever Martini-ellende wil noemen.

-mijn zaak

In juli 2017 is mijn broer uit het westen verhuisd naar het noorden voor een plek in een verzorgingshuis. De keuze, is na zorgvuldig overleg en op aanraden van een Surinaamse vriend van de familie Baldew en Narain, op Martinizorg gevallen.

Na een maand was het bieden van zorg duidelijk. Het was een smerige boel (foto’s aanwezig). Personeel was niet gekwalificeerd en zij konden niet omgaan met mijn broer die verlamd was. Frustraties en ernstige bejegeningen waren aan de orde van de dag.

Uiteindelijk is afgesproken om mijn broer naar Noorderbrug te laten vertrekken.

Plots had mw. Narain een goed plan. Er wordt een locatie geopend en daar zou mijn broer nog betere zorg krijgen én de vertrouwde verzorgende zou meegaan.

Niets was waar en mijn broer beschuldigde mij van onder één hoedje te spelen.

De locatie bleek een andere hobby van de familie te zijn en na 2 maanden werd aan mij meegedeeld dat dit een onzelfstandige omgeving is. Mijn broer is van een zelfstandige omgeving weggehaald. Dit was nooit verteld. Mijn broer merkte dat veel  bij hem werd weggehaald b.v. zelf zijn medicatie innemen. Hij woonde tussen demente mensen, een locatie die snel vol moest zijn om het geld binnen te harken. Het werd een hel.

Op 21-november 2019 is hij overleden en de familie heeft niets van zich laten horen.

Op 18 februari zou er een hoorzitting in Groningen plaatsvinden door de geschillencommissie zorg. Enkele dagen vóór de zitting ontving ik het bericht dat de zitting niet doorging, omdat Martinizorg failliet is verklaard. Zowel de geschillencommissie als de advocaat hebben het dossier gesloten. Ruud Slot had met de geschillencommissie gebeld. Wat zijn mijn rechten?

-beleid

Het beleid dat werd gevoerd was gebaseerd om zoveel mogelijk mensen binnen te halen en diversiteit stond hoog in het vaandel evenals laagopgeleide en niet gekwalificeerd personeel.

Ik had het idee dat er in de kaartenbak van de gemeente Groningen genoeg keuze was.

Veel buitenlandse verzorgenden die de taal redelijk spraken met het vaak niet begrepen als aan het iets werd gevraagd.

Een voorbeeld: mijn broer kon zich niet verplaatsen op bed en moest geholpen worden.

Hij vroeg aan een verzorgende om hem bij de bekken vast te houden. De verzorgende riep: een bekken, een bekken, waar is die bekken en haalde een teil uit de badkamer.

Er woonde van alles door elkaar: zwervers van de straat gehaald en een uitkering via de gemeente Groningen door mw. Narain geregeld. Mensen met een WMO indicatie en later mensen met een WLZ indicatie.

En als je die niet had, dan kreeg je die of niet zwaar genoeg was, dan werd de indicatie verzwaard en zo kon het geld binnen geharkt worden. Ook van mijn broer is gewijzigd zonder dat wij het wisten. Het bewijs heb ik nu sinds een maand.

-loketten om te melden

De zorg van mij broer heb ik bij diverse loketten gemeld vanaf 2017 en geen enkele verantwoordelijke heeft er iets meegedaan (zie bijlage.)

-corrupte familie

Mij was in 2018 opgevallen dat het beleid op dat moment door een 3-koppige familie werd gevoerd. Moeder, halfbroer, de dochter van de moeder. Die werd opeens zorgmanager waar ik mee moest communiceren.

Er is veel geld verdwenen en de 3 dochters van mw. Narain wonen in villa’s, waarvan 2 in Zuidhorn en 1 in Deventer en allemaal in de zorg. De schoonzonen zijn allemaal blanke mannen. Doede Mastenbroek, Iwan Turksema en Mark van der Mark.

De dames die alle 3 Narain heten gebruiken de naam van hun partners zoals het hen uitkomt. De dochter/zorgmanager werkte tot voor kort in Scheemda in het ziekenhuis OK afdeling. Daar heb ik heen gebeld en heb begrepen dat ze inmiddels daar niet meer werkt.

Zij hoort niet thuis in de zorg!

-toekomst van de bewoners van Martinizorg

Dankzij Sjoerd Hoekstra, die een facebook pagina heeft geopend is de zaak gaan rollen.

Maar nu moet Sjoerd zijn kop rollen. Vele bedreigingen aan zijn adres door Mohn Baldew en zijn nicht Priscilla en haar partner Mart van der Mark.

Sjoerd heb ik leren kennen via Facebook. Ik schrik van de bedreigingen die hij regelmatig ontvangt.

Blijkbaar mag je dit in Nederland niet doen, want anders gaat je kop rollen.

De vele aangiftes die Sjoerd gedaan heeft, hebben nog niet tot een verbod geleid.

Sjoerd is een kwetsbare jongeman met trauma’s uit zijn jeugd maar met een enorm rechtsgevoel.  Hij lijdt onder het lijden van mensen. Dat moet hij niet doen, zou je zeggen, maar dat is Sjoerd. Het zit in hem en dat haal je niet uit en hij doet er niemand kwaad mee.

Vraag: Wie gaat zich voor Sjoerd inzetten om hem te beschermen?

Aangiftes zijn gedaan maar die waren niet ernstig genoeg om in te grijpen.

Bedreigen mag wel maar je mag geen fysiek geweld gebruiken. Welnu, de bedreigingen raken Sjoerd psychisch heel erg. Sjoerd is kwetsbaar en dat komt dubbel zo hard aan bij hem. Als Sjoerd een politicus was die bedreigd zou worden, dan werd er onmiddellijk maatregelen genomen en de dader wordt ook nog opgespoord. Maar dat is Sjoerd niet.

Sjoerd heeft wel een Facebookpagina voor alle mensen geopend die zich konden aanmelden. De bedreigingen aan Sjoerd zijn adres moeten stoppen. Als inwoner van Wildervank zou de gemeente/politie verantwoordelijkheid moeten nemen.

Sjoerd heeft veel mensen een stem gegeven op Facebook maar worden de mensen wel gehoord?!

Intussen vangen wij asielzoekers en oorlogsvluchtelingen op en daar is niets mis mee.

De ene actie op de nader actie wordt gehouden. De hele wereld opent haar deuren voor deze mensen en natuurlijk ook Nederland.

Maar weten ze in Nederland dat er mensen door wet- en regelgeving op straat dreigen te komen?  Alle provincies zetten zich in voor de vluchtelingen maar weten de provincies wat er met de kwetsbare mensen bij Martinizorg in Groningen gebeurt. Het is vast geen nationaal nieuws geworden!

Het kabinet zet zich 1000% in voor de vluchtelingen maar hulp aan die kwetsbare groep blijft uit. De curator zal er voor zorgen dat deze mensen gauw op straat worden gezet.

 Deze mensen zijn ooit gelabeld, om het oneerbiedig te zeggen, middels een indicatie.

Wie is verantwoordelijk geweest dat de zorg goed werd geleverd

WMO en WLZ vallen onder de gemeente en het zorgkantoor.

Wie controleren de indicaties?

Wie heeft gefaald in het controleren of de zorg goed geleverd is/werd?

Kwetsbare mensen worden toevertrouwd aan instellingen die een vergunning krijgen na gedegen onderzoek en wellicht een goed ondernemersplan.

Deze kwetsbare mensen hadden zich geborgen moet voelen!

Kan een ieder lukraak, zoals deze familie, een bedrijf opzetten dat zorg biedt aan mensen, terwijl zij zich verrijken? Als Martinizorg de plek is waar deze mensen graag willen wonen, dan mag er niet aan hun wens en veilig gevoel getornd worden.

Let wel het is geen veestapel, dat je na faillissement zomaar elders kunt dumpen zonder dat zij inspraak hebben!

Alles wat met menselijkheid te maken heeft, ontbreekt in deze zaak.

Ook de curator sluit zich af voor het menselijke, omdat geld verdienen voor hem belangrijk is.

De zorg en de wensen van deze mensen zijn voor hem niet interessant.

Ik roep nationaal Nederland op om omhoog te kijken. In het noorden in Groningen dreigen  een aantal kwetsbare mensen op straat te worden gezet of elders worden vervoerd waar ze niet heen willen. Zij willen in hun eigen vertrouwde en geborgen omgeving blijven wonen. Het rustige leven is wreed verstoord door een familie die wanbeleid heeft gevoerd en waar een ieder die verantwoordelijkheid moest nemen, de andere kant heeft opgekeken.

Ik moet nu ook mijn weg zien te vinden met mijn zaak die in het zicht van de haven is gestrand. Dat kan dus ook in democratisch Nederland waar ik 48 jaar aan mijn plichten heb voldaan. Maar wie helpt mij?

De nationale ombudsman doet alleen zaken die met de overheid te maken hebben.

M.a.w. als een bedrijf overheid getint is, kun je bij de nationale ombudsman terecht.

Als het particulier of bedrijfsleven betreft, kun je niet naar de ombudsman.

Hoeveel mensen zijn hiervan op de hoogte?

Mijn zaak ligt nu bij de ombudsman. Martinizorg was een B.V.

De ombudsman gaat ook over Zorg.

Ik ben benieuwd of mijn zaak wordt behandeld.

Zo niet, dan is er iets goed mis in Nederland en dan is er sprake van een tweedeling in de zorg. Hoe weten we of we met overheid of bedrijfsleven te maken hebben?

Tenslotte doe ik een beroep op alle mensen in Nederland als zij gaan stemmen op 16-3.

Stem op een LOKALE PARTIJ.

Landelijke partijen betekenen niets voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De gemeente moet veel overheidszaken uitvoeren z.a. Ouderenzorg, WMO, Jeugdzorg.

Alleen de lokale partijen kunnen in de gemeente waar u woont iets voor u betekenen.


Ik eindig ook met: NIETS GAAT BOVEN GRONINGEN.

Groetend,

Stella Blankers

Geef een antwoord

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.