Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonneweide Finsterwolde: Door Johan Meezen

Het raadsvoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonneweide Finsterwolde, een voorstel wat inmiddels veel stof heeft doen opwaaien zowel onder de dorpsbewoners van Finsterwolde,  in de politiek en in de media.

Er zijn een aantal onderzoeken geweest naar het draagvlak onder de bewoners, dit is gedaan door dorpsbelangen Finsterwolde, Zun Finnewold, maar ook door F&S Solar maar ook door één van de politieke partijen uit onze gemeente, welke langs de deuren is geweest om navraag te doen of er draagvlak aanwezig is.

Draagvlak het zei nogmaals gezegd, is er überhaupt draagvlak voor een 12 hectare groot zonnepark achter woningen van de Simonstraat en de Westbaan in Finsterwolde?

Tijdens de eerste bijeenkomst met het dorp welke F&S Solar in juni 2017 heeft uitgeschreven lag er nog geen uitgewerkt plan, toen is er reeds een vragenlijst opgesteld.

Inwoners van Finsterwolde werden in een vroeg stadium de mogelijkheid geboden om via een online enquête deel te nemen aan het onderzoek voor draagvlak welke is uitgeschreven door F&S Solar.

Het resultaat was magertjes te noemen, 18 personen hebben gereageerd waarvan negen positief, 8 negatief en 1 neutraal.

Had F&S Solar zich niet moeten afvragen of dit wel een representatieve steekproef is geweest?

De VCP fractie vindt van niet en stelt dat F&S Solar in gebreken is gebleven met hun onderzoek naar draagvlak.

In een later stadium toen duidelijk werd hoe groot het park zou worden en hoeveel invloed dit op het weidse uitzicht zou hebben pas toen is men zich in Finsterwolde gaan realiseren wat er eigenlijk zou worden gebouwd achter hun dorp.

Wat werd gepresenteerd als een park kreeg opeens meer de vorm van een industriegebied met zonnepanelen welke ook nog eens het weidse uitzicht gaat verstoren.

Rond die periode is er een beeld ontstaan bij de inwoners waar men straks tegen aan zou kijken.

Toen is ook actiegroep Zun Finnewold opgericht en heeft deze een eigen onderzoek naar draagvlak gedaan onder de aanwonenden, uitkomst 41 reacties, 32 tegen, 5 voor en 4 neutraal.

Waardoor kunnen wij als raad ons nu laten leiden als het om draagvlak gaat?

De uitkomst van F&S Solar of de uitkomst van Zun Finnenwold?

Saillant detail: In 2008 werd Stichting Landschap Oldambt in het leven geroepen, een stichting die o.a. het volgende moto op hun website heeft staan “vooral de openheid van het landschap met zijn doorzichten en kwaliteiten willen wij behouden ”.

Ironisch is het dan dat juist de voorzitter van deze stichting nu zijn grond ter beschikking stelt om de doorzichten en weidsheid wreed te verstoren middels een zonnepark. Vooral de openheid van het landschap met zijn do

In het raadsvoorstel staat ook te lezen dat de gemeente het plan heeft opgepakt vanuit de gedachte vanuit  de nieuwe Omgevingswet.

De VCP is van mening  dat de hele omgevingsvisie die wij met elkaar hebben vorm gegeven steeds als uitgangspunt geweest is van dorpen /wijken en inwoners om deze aan de voorkant te betrekken bij grootschalige wijzigingen in een dorp.

Daar lijkt U nu wel heel eenvoudig over heen te stappen.

Als gemeente stelt U ook “het belangrijk te vinden dat het dorp kan instemmen met de plannen”.

En als het dorp nu eens niet kan instemmen met de plannen, wat dan?

Blaast U als gemeente dan het plan af?

Blijkbaar niet want anders had dit raadsvoorstel nu niet op de agenda gestaan.

U geeft hiermee een signaal af dat U zich er weinig tot niks aan gelegen laat liggen wat het dorp er van vindt.

De VCP denkt dan ook als er direct kaders waren gesteld waaraan draagvlak onder de inwoners had moeten voldoen dit een stuk duidelijker was geweest voor iedereen.

Wat er nu gebeurt is dat er een behoorlijke tweespalt in een dorp als Finsterwolde teweeg is gebracht wat maar niet zo weer recht te breien is.

Dat mag uw college zich aanrekenen.

De VCP fractie betreurt dit ten zeerste en gaat daar dan ook niet in mee.