Strop: door Jan Kenter raadslid VCP Oldambt

Bestaat er nog steeds een klassenstrijd tussen het kapitalisme en de arbeidersbeweging ?

In de afgelopen jaren was het op sociaal gebied vrij rustig in Nederland. Men had elkaar gevonden in het poldermodel.

Om de tafel en samen de problemen oplossen op allerlei gebieden. Tijden veranderen, het poldermodel loopt krakend en piepend vast. Niet verwonderlijk, we hebben veel partijen, die overigens voortgekomen zijn uit arbeidersbeweging , zien afglijden naar het neo-liberalisme. Trots dat ze waren dat ze mee konden besturen.

Ze hadden niet in de gaten dat de kapitalistische strop om hun nek steeds strakker werd getrokken.

Politieke partijen en bonden werden voor het kapitalistisch karretje gespannen om heikele kwesties er door te drukken bij hun achterban. Denk hierbij maar eens de WAO affaire. Langzamerhand vervreemden deze partijen van hun achterban.

Langzamerhand zie je het beeld verschuiven, aan de ene kant mensen die murw zijn geslagen door het kapitalistisch systeem, aan de andere kant mensen die zich politiek gezien laten inspireren door mensen die een kwalijk te noemen andere agenda hebben.

Je ziet de traditionele linkse arbeiderspartijen, met hun neo-liberale inslag, steeds meer en meer wegkwijnen. Krampachtig proberen deze partijen zich nog staande te houden. Ik benoem twee partijen in deze, de PvdA en de SP. Overals zie je deze partijen verlies op verlies boeken, enkele uitzonderingen daargelaten. Bij de herindelingsverkiezingen in Groningen zagen ze nergens geen vooruitgang. Sterker nog, de SP voorzag winst en verloor.

Blijkbaar konden deze partijen de kiezer niet overtuigen om links te gaan stemmen. Heeft de VCP in Oldambt dan nog wel bestaansrecht zult u zich afvragen.

Wij denken van wel. Een partij die zich niet laat inpakken door het kapitalistisch denkgoed, maar opkomt voor iedereen in Oldambt. Voor werkgevers, werknemers en mensen die zich niet staande kunnen houden in de kapitalistische kille storm die door Nederland raast.

Wij zijn ervan overtuigd dat er nog steeds een klassenstrijd is, en daarom is een sterke communistische beweging, zoals de VCP onontbeerlijk.

Jan Kenter