Tweede termijn begroting 2019 door Jan Kenter VCP

Tweede termijn,

Voorzitter, u kunt zich voorstellen dat wij als VCP zeer verheugd zijn met het antwoord van wethouder Boon over de nieuwbouw van de Stuwe. Als woordvoerder in tweede termijn ga ik daar niet verder op in gezien mijn werkzaamheden op deze school.

Wethouder Broekhuizen memoreerde in haar eerste termijn het thema dierenwelzijn, wel raar. Deze raad heeft in januari een startnotitie dierenwelzijn in ruime meerderheid aangenomen. Met deze startnotie heeft de raad het college de opdracht gegeven om dit jaar met een raadsvoorstel te komen. Tot op heden is er niets aan deze raad aangeboden. Met als reden, geen tijd, geen geld. Wij blijven van mening dat een college een opdracht van de raad heeft uit te voeren. Wij verwachten daar wel een antwoord op van het college.

Aan de SP de vraag, hoe denkt u dat het komt dat mensen, en dus ook de inwoners van Oldambt, zich afkeren van de politiek, zowel Europees, landelijk, provinciaal en lokaal?

Aan de VVD de volgende vraag, uw stelling was dat jeugdzorg veel geld kost, maar goede jeugdzorg nu, is de besparing in de toekomst. En dat moet u als partij toch als muziek in de oren klinken, geld besparen op lange termijn.

Ook voor het CDA de vraag, vroegsignalering als voorportaal voor de jeugdzorg, hoe stelt u zich dat voor?

Dan nog een vraag aan de wethouder economische zaken, voor een poosje geleden hebben wij u een persbericht gestuurd over het verstrekken van Europese subsidiegelden voor het aanleggen van beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtauto’s, hebt u daar nog verder naar gekeken?

Verschillende partijen , waaronder PvdA en D’66, roepen dat als de poort van Winschoten en net als andere grote projecten klaar is dat het inwoners zou aantrekken. Wij willen deze partijen even wijzen op het feit dat vanaf 2010 het inwoneraantal alleen maar is gedaald ondanks de miljoenen investeringen in de kerngemeente Winschoten. De kille cijfers, inwonersaantal 2010 (39.486) inwonersaantal  in mei 2018( 38.033.) Een afname van 1453 inwoners!!!

Wij houden deze partijen dan ook voor, niet de verpakking houdt mensen vast maar werkgelegenheid . Maar daar heb je een lange termijnvisie voor nodig in de hele regio. Jammer genoeg ontbreekt het aan algemeen belang en tellen ego’s zwaarder in bestuurlijk Oost Groningen

Voorzitter, zoals we al in eerste termijn hebben geconstateerd. Het ontbreekt aan lange termijnvisie, we leven in de waan van de dag. We zien, met de woorden van de wethouder te spreken, al vanaf 2015 tekorten aankomen en we leunen als raad achterover en zien wel wat de dag van morgen brengt.

Vorig jaar hebben we al gezegd, bij ons thuis mag deze wethouder niet de financiën regelen. Voor dat we het in de gaten hebben staat er een Mercedes voor de deur maar liggen de muizen dood voor de koelkast.

Dan de moties, wij zullen een eventuele stemverklaringen geven bij de behandeling van de moties, behalve motie 1. Daar willen wij graag nog enige opmerkingen bij geven.

Zoals de begroting er nu voor ligt geven wij het college het voordeel van de twijfel, en zullen wij de voorstellen die aan ons voorgelegd worden in 2019 beoordelen.