VCP STANDPUNT TAV EEN NIEUW TE BOUWEN GEMEENTEHUIS!

VCP STANDPUNT TAV EEN NIEUW TE BOUWEN GEMEENTEHUIS!

Voorzitter,

Laten we helder zijn, het voornemen om een nieuw stadhuis te bouwen is in deze onzekere tijd een behoorlijk risico. Lessen uit het verleden hebben ons geleerd dat tegenvallers op financieel gebied, die er naar onze mening zeker zullen komen, zwaar op de begroting gaan drukken.

Vooral nu we ongetwijfeld krijgen te maken met bezuinigingen van de centrale overheid, maar ook in dit geval, niets is nog duidelijk. Andere meesters andere wetten.

Rente en aflossing en onderhoud zullen zoals het er nu uitziet, ruim een miljoen per jaar worden. Geld dat uit onze begroting moet komen, geld wat je niet anders kunt uitgeven. Waarom is er niet verder onderzocht of de oude nieuwbouw niet geschikt was om uit te breiden en energie-neutraal te maken. De raad is wat dat betreft gestuurd door het ambtelijk apparaat naar het duurste plan, optie vier! En dan nog een vraag, hebben wij ons aangemeld bij het duurzaam maatschappelijk vastgoed van het rijk, ook daar was een subsidiepot om bestaande gebouwen energie te laten besparen.

Hoe vertaalt zich dit in het komend ravijnjaar 2026?

Het gesproken eigen *potje* waar uwe inziens een mogelijkheid is de financiële noden aan te passen. Dit dus ten koste van eigen financiële positie en daarbij weerstandsvermogen !! Antwoordt hierop van de VCP is dan ook: hoe verzin je als college zo iets!!

Voorzitter,
Geld dat opgebracht moet worden door onze inwoners. Zullen we de plaatselijke belastingdruk nog meer omhoog gooien?

Kunnen onze inwoners dat aan.

Voorzitter,

En uiteraard begrijpen wij dat werken op drie locaties problematisch *kan* zijn. Maar met de huidige techniek is het gewoon mogelijk. Dat heeft corona ons geleerd.

En hoe staat het met de verkoop van al die dan overbodige gebouwen die wij nu in gebruik hebben. Niks is al verkocht, zogenaamd wel belangstelling. Een gesproken iets wat reeds jaren wordt gezegd, echter concrete voorstellen zijn nooit op tafel gekomen. Spreekt men hier over het in gebreken blijven van informatie(ook niet onbekend vanuit het college) of was dit wederom wensdenken? Verklaar uw nader college. En het bouwen van stadswoningen, ook zo’n onzekere situatie. Wij weten niet of er dan nog belangstelling voor is.

Maar alles is wel op een positieve manier meegenomen in het financieel plaatje.

In 2017, ik tel 7 jaar terug in het verleden is er door de VVD destijds concreet tegen gestemd. Voorzitter een ieder weet, ook wij als VCP, dat er niets zo veranderlijk is als de mens. Toch vragen wij ons af wat de reden is dat destijds dhr. Wuncker, toen nog in oppositie vol op tegen heeft gestemd namens de VVD en nu in andere functie desbetreffende wethouder anders van mening is. En ik citeer,

“Ja, ik blijf het jammer vinden dat we in het duurste stukje kernwinkelgebied kantoren gaan bouwen. Ook al is het dan op de eerste verdieping en komt er een HEMA op de onderste laag. Vaak zie je dan om 4 uur half 5 de kantoren leeg zijn en dat het gewoon een donkere muur wordt.

Ten slot nog een opmerking over de toekomst, het scenario. Nogmaals, ik mis ook helaas die analyse, de afweging in het hele plan. We zijn nu echt bezig om een korte termijn plan neer te leggen voor de komende jaren t.a.v. de kantoren. Ik denk toch dat het goed zou zijn geweest zouden we hebben gekeken naar alles wat er op ons afkomt t.a.v. automatisering, t.a.v. verwachtingen etc. etc. waardoor de rol van de overheid een heel andere zou worden, althans dat is onze verwachting. En of dan passend is, om nogmaals op dit stuk van het centrum in Winschoten een nieuw gemeentehuis te bouwen, is voor ons een grote vraag.”

Waarin heeft de VVD hierin de U bocht gevonden??

Dat geldt ook voor GBO die een ommezwaai maakte van tegenstander naar voorstander nu men in het college zitting heeft. Het pluche weegt schijnbaar zwaarder dan het welzijn van de bevolking!

Al met al brengt de financiële onderbouwing van het te bouwen stadhuis ons tot de conclusie, dat wij als gemeente momenteel niet in staat zijn om het allemaal te overzien.

Dat kunt u uitleggen als gebrek aan vertrouwen, maar lessen geleerd vanuit het verleden, o.a van het cultuurcentrum De Klinker, zijn wij nog niet vergeten.

Ook daar is de raad in alle plannen meegenomen, maar uiteindelijk kostte het meer als 10 miljoen euro bovenop de miljoenen die er voor gereserveerd waren.

Voorzitter,

Het zal u niet uit de stoel blazen dat onze fractie tegen zal stemmen. Niet omdat wij tegen vooruitgang zijn, maar puur om onze gemeente en zijn inwoners te beschermen tegen het onverantwoord geld uitgeven. De handrem op het financiële uitgavenpatroon van het college is nodig om onze gemeente niet nog meer naar de verdoemenis te helpen.

Namens de VCP fractie Oldambt.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.