Verklaring VCP bestuur over de NPG gelden.

Aan het college en de gemeenteraad Oldambt

Winschoten 8-3-2019

De kralen en spiegeltjes van het Nationaal Programma Groningen, of zijn het judaspenningen?

Afgelopen week is het bestuursakkoord getekend door het ministerie, provincie en de gemeentes met aardbevingsschade. Een bedrag van 1,15 miljard is er te verdelen tussen provincie en gemeentes in de provincie Groningen. Voor de betrokken gemeentes komt het neer op ca 15 miljoen euro te besteden aan verschillende projecten die ten goede moeten komen aan de inwoners. Ook de gemeente Oldambt kan dit geld ontvangen.

De toekomst gloort.

De VCP ziet het met lede ogen aan.

Allereerst hadden wij van onze bestuurders verwacht dat zij hierin niet in mee waren gegaan. Men had als bestuurders hun rug recht moeten houden richting de minister.

Zij hadden moeten eisen, eerst alle schade die de gas en mijnbouw heeft veroorzaakt in het totaal te vergoeden. Ook de gevallen van voor 2017. En dan praten over de gelden vanuit het NPG.

Alle bestuurders uit de betrokken gemeentes betonen bij hoog en bij laag dat ze pal voor hun inwoners staan die te maken hebben met schade veroorzaakt door gaswinning en mijnbouwschade. Maar voor de VCP voelt dit niet zo!

Als knipmessen zijn ze overstag gegaan voor de 15 miljoen. De meest wilde plannen zijn al in de media verschenen.

Het ondertekenen van dit bestuursakkoord zal voor de inwoners die te maken hebben met schade voelen als verraad en een dolksteek in de rug.

Wij kunnen ons nog het akkoord van Westerlee voor de geest halen. Bestuurders die rollebollend over de straat gingen. De gevolgen waren het mislopen van ettelijke miljoenen en imagoschade voor onze regio. Ons advies aan de diverse colleges en raden zal dan ook zijn, laat het initiatief voor die gelden aan de bewoners over, en ga een ondergeschikte rol spelen.

Besteed deze gelden niet voor eigen glorie, waar partijbelangen een rol spelen.

Het mag duidelijk zijn, als VCP hadden wij dit bestuursakkoord niet getekend, voor dat alles goed geregeld was.

Namens het bestuur van de VCP Oldambt

– Engel Modderman
– 
Jan Kenter
– 
Alma de Groot
– 
Johan Meezen
– 
Annemiek Noordegraaf
– Johannes Zoutman