Verklaring VCP omtrent huisvesting asielzoekers in Oldambt.

Vandaag ontvingen de raadsleden een brief van de gemeente Oldambt omtrent de opvang van asielzoekers in het voormalig gebouw van Lentis aan de Stikkerlaan in Winschoten.

Dit bericht is ook gedeeld met de omwonenden, verenigingen en ondernemers  die vanmiddag een brief hebben ontvangen omtrent deze opvanglocatie.

Dit bericht kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel.

Wij wisten dat het college al vanaf oktober op zoek was in Oldambt naar een geschikte locatie voor de opvang van asielzoekers. Daarbij kwam de Renselheerdt in beeld.

De eigenaar van dit gebouw, Woonzorg Nederland, wenste hier niet aan mee te werken. Ze hadden andere plannen met dit gebouw.

Zes maanden bleef het stil rondom de opvang, en dan plotseling dit bericht.

Wat ons het meeste steekt dat dit bericht via de pers naar buiten is gebracht voordat iedereen die er rechtstreeks bij betrokken is op de hoogte was gesteld.

Pas aanstaande donderdag wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden, verenigingen en de ondernemers.

Wij herinneren ons de gebrekkige communicatie rondom het AZC in Beerta. Ook daarin zijn behoorlijke blunders gemaakt.

Wij hadden gehoopt dat het college hierin een wijze les hadden geleerd.

Tot onze verbazing en verwondering op deze handelswijze begaat het college dezelfde fout als toen.

Namelijk een feitelijke beslissing nemen zonder de direct betrokkenen hier op voorhand bij te betrekken . Naar onze mening weer de foute volgorde.

En dan de rol van het hoogste orgaan, de gemeenteraad. Die is in deze eigenlijk helemaal buitenspel gezet. Het huidig college is demissionair, en het was zeer fatsoenlijk geweest van het college om deze kwestie voor te leggen aan de raad. De gemeentewet schrijft dit niet voor, maar geeft de aanbeveling om omstreden beslissingen in overleg met de gemeenteraad te doen.

Wij vinden deze kwestie zeker een zaak om als eerste de raad hierover te raadplegen en hun oordeel mee te laten wegen om hierin een beslissing te nemen.

Wederom blijkt dat transparantie een brug te ver is. Wij horen niets anders dat bestuursculturen veranderd moeten worden om weer vertrouwen in de politiek te krijgen. Dit is weer een voorbeeld van een politiek gesettelde cultuur. En dit in het licht van de participatie-ladder die wij als raad aangenomen hebben.  Openheid, transparantie naar onze inwoners. In deze slaan we de plank weer mis.

Gezien de hele situatie vraagt de fractie van de VCP om een openbaar spoeddebat.

Namens de fractie van de VCP

Engel Modderman

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.