Volkshuisvesting

VOLKSHUISVESTING

In de afgelopen periode zijn veel oudere huizen gesloopt in Oldambt. Daar in tegen is er weinig nieuwbouw gepleegd. Gezien de leeftijdsopbouw van de bewoners in dit gebied is er veel vraag naar leeftijd bestendige woningen. Er is een aarzelend begin gemaakt in Winschoten. Er zijn door Acantus 10 woningen in de zeeheldenbuurt in aanbouw. Gezien de grote belangstelling voor deze woningen is de visie van de VCP dat er meer op gestuurd moet worden naar het bouwen van deze woningen. Maar niet alleen in Winschoten maar zeker ook in de kleinere kernen. Dit om leegloop van de kleinere dorpen tegen te gaan. Vaak zie je dat veel oudere bewoners in aanmerking willen komen voor deze woningen.

In de praktijk zie je dan dat de vrijgekomen oudere huurwoningen ten prooi vallen aan de sloophamer. De VCP heeft daar een andere visie op. Probeer deze oudere woningen in de verkoop te zetten als koop ( starters) woningen voor een aantrekkelijke prijs. Jongeren kunnen zich vaak geen duur koophuis permitteren. In onze visie zie je dan de oudere buurten opfleuren, en er zal weer geïnvesteerd worden in het opknappen van deze woningen wat weer ten goede komt voor de leefbaarheid in deze buurten en dorpen.

Over de contigenten kunnen we vrij simpel zijn. Nieuwbouw van alle huizen in de Blauwe stad mogen niet meer onder deze contigentenregeling vallen. Door deze regeling zie je een versnelde afname van inwoners, met name in de kleinere kernen. Daar moet een halt aan komen willen wij deze regio leefbaar houden.