Vraag en antwoordt inzake stembureaus in verzorgingstehuizen van de gemeente Oldambt

Winschoten 08-03-2022

Geachte directie Oosterlengte,

Tot mijn grote verontwaardiging zag ik in het rijtje stemlokalen op de toegestuurde kandidatenlijsten dat een aantal stemlokalen ontbreken. Dan gaat het vooral om de stemlokalen die bij eerder gehouden verkiezingen wel als stemlokaal dienden. Het gaat met name om verpleeg/verzorgingshuizen de Tjamme te Beerta, Vondelhuis te Winschoten en Nw. Vredenhoven te Scheemda.

Hoewel ik alle begrip kan opbrengen dat we in een periode van Corona zitten en voorzichtigheid geboden is ben ik wel van mening dat er oplossingen gevonden moeten worden om de bedoelde inwoners van genoemde tehuizen in de gelegenheid te stellen om ook hun stem uit te brengen. Immers voor veel bewoners is het ondoenlijk om naar een stembureau elders te gaan om hun stem uit te brengen.

Een idee zou zijn om in de genoemde tehuizen één of twee stemhokjes te plaatsen waar twee waarnemers, volgens de normen tegen Corona, zitting nemen om de stemming in goede banen te lijden. Er zou dan op verschillende tijden, georganiseerd door het tehuis, per afdeling gestemd kunnen worden. Per slot van rekening heeft ieder mens recht om te stemmen.

Is de gemeente bereidt om de bovengenoemde voorstellen ter hand te nemen en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ook deze inwoners in de gelegenheid te stellen om te gaan stemmen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 maakt het mogelijk om in verzorgingshuizen een stembureau te openen exclusief voor bewoners en personeel. Bureau Verkiezingen heeft onderzocht of de verzorgingshuizen in onze gemeente gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Oosterlengte heeft op basis van de adviezen van RIVM en GGD om verspreiding en de gevolgen van het coronavirus te beperken, de beslissing genomen om geen bijzonder stembureau (alleen beperkte toegang van kiezers die wonen en werken op de locatie) in De Tjamme (Beerta), ’t Vondelhuys (Winschoten) en Nieuw Vredenhoven (Scheemda) in te laten richten.

Omdat Oosterlengte deze gebouwen wederom niet beschikbaar stelt voor het inrichten van een (bijzonder) stembureau en er tevens voor de bewoners en de omwonende kiezers een stembureau in de buurt moet worden ingericht, is onderzocht of de drie alternatieve stemlokalen van 2021 weer beschikbaar zijn. Dit is het geval. In Beerta is dit ‘OBS De Uilenburcht’. In Winschoten-zuid kunnen twee stembureaus in stemlokaal Campus Winschoten worden ingericht.

Het alternatieve stemlokaal in Scheemda is de kantine van SC Scheemda. Kiezers die in een verzorgingstehuis wonen kunnen in één van onze 34 stembureaus hun stem uitbrengen. De kiezer kan ook een andere Oldambtster kiezer vragen om voor hem/haar te stemmen. Hij/zij geeft dan een volmacht. Dit kan via zijn/haar stempas of via een machtigingsformulier.

Geachte directie van Oosterlengte,

Ik maak uit bovenstaande op dat de directie van Oosterlengte geen stembureaus in hun verzorgingstehuizen toelaat om gezondheidsreden (covid). Maar wat schetst mijn verbazing? Oosterlengte laat wel toe dat een politieke partij rozen deur aan deur uitdeelt in genoemde verzorgingstehuizen. Dus m.a.w. iedereen kan in en uitlopen. Dat noem ik meten met twee maten en worden de zelf ingestelde regels geschonden.

Ook lopen er personen van diezelfde politieke partij in de verzorgingstehuizen te leuren bij de bewoners dat zij ze wel willen halen en brengen naar een stembureau. Dat lijkt mij helemaal een slechte zaak wanneer je als directie van Oosterlengte besloten hebt geen stembureau toe te laten maar wel de bewoners met ‘Jan en Alleman’ toestemming gaat geven om bewoners te vervoeren naar een stembureau en rozen laat uitdelen. Terwijl men beducht is voor Corona. Ik hoop dan ook dat u daar een oplossing voor zal aandragen.

Met vriendelijke groet

Engel Modderman

VCP Oldambt

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.