Welke kant gaan we op……..?

Welke kant gaan we op……..?

Bij het schrijven van dit stuk, is de laatste raadsvergadering reeds weer geweest voor het zomerreces. Een periode die weer wordt afgesloten, om na de vakanties weer volop aan de bak te kunnen. De afgelopen periode is wederom voor de inwoners op vele fronten een grote domper geweest. Waar de ene partij belooft plan A te doen, wordt plan B uitgevoerd om er toch  bij te  kunnen blijven horen. Tijdens de komende verkiezingsperiode zal het zeker voor deze partijen weer een vorm gaan worden van “eigen hagje redden” Onder valse voorwendselen mensen dingen wederom weer op de mouw spelden, in de hoop dat menigeen er weer in gaat trappen.

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

Een gegeven dat de afgelopen jaren sterk naar voren is gekomen. Een voormalig wethouder die destijds sprak over: de bouwstenen leggen we met elkaar! Wat heeft u als inwoner hier van gezien en gemerkt?

Juist , niets anders dan ellende d.m.v. nog meer inleveren.

Van het inleveren  van het ó zo belangrijke  Menzis verzekeringspakket, participatiefonds(2 van de zeer belangrijke levensvoorzieningen bij velen van onze Oldambtster  inwoners) tot en met vergaande situaties als het noodgedwongen zoeken naar andere (veel duurdere en vaak niet betaalbare) huurwoning wegens sloop.

Hoe ver wil het college hierin nog gaan?

Wij als VCP hebben kunnen strijden via een amendement, waardoor sloop niet 1 2 3 meer vanzelfsprekend kan zijn. Menig droevige situatie zijn mede door de oplopende armoede reeds ter sprake. Een noodkast met voedsel voor inwoners die volgens regels net iets te veel inkomen hebben om in aanmerking te mogen komen voor de voedselbank, getiteld De Buurtkast. Bij ernstige trek mag men hier anoniem een maaltijd van nuttigen. Een geweldig initiatief vanuit het Leger des Heils, echter college waarin is hier jullie plaats? Moest dit zo ver komen?

Dan nog kledingbank Maxima.

Een initiatief met gouden resultaten de afgelopen jaren, echter de prestige bezuinigingen doen ook hier een strop om. Subsidies worden grotendeels ingetrokken waardoor van sluiting in de toekomst,  mogelijk sprake zal zijn. U vraagt zich hierin vast ook af. Is er nu geen greintje van affiniteit vanuit het college richting deze doelgroepen.

Het antwoordt hierin is duidelijk : NEE!

Zo blijkt wel uit de toekomstplannen waar het grootste gros binnen de raad mee in heeft gestemd. Italiaanse sferen voeren de boventoon. Een getroffen inwoner  op leeftijd die aan de bel trok, sprak heel duidelijk uit, hoe men het zag vanuit de ogen van de getroffenen .

DIK DOUN MIT DE CENTEN, VAN HET VOLK DEI HET BITTER NEUDIG BIN.

Laat u allen de afgelopen signalen en valse beloftes, een reden zijn tot nadenken. Waar gaat u voor? Het menselijke ook menselijk houden, of ten koste van onze doelgroepen met geringste inkomen, alles door laten gaan met de nodige gevolgen tot besluit.

De keuze is aan u op 16 maart 2022.

GEA GEERDES