Samenwerken?

SAMENWERKEN?

In de gemeente Oldambt gonst het van samenwerken. Het college laat geen gelegenheid onbenut om de partijen daarop te wijzen. “Werk toch met ons samen”, zo wordt gevraagd. Er zijn oppositiepartijen die zich daarmee in de luren laten leggen. En dus eigenlijk ophouden oppositiepartij te zijn. In het Nederlands staatsbestel is het gebruik dat enkele partijen een coalitie vormen en gaan besturen en dat de overige partijen dat besturen zeer kritisch volgen en van commentaar voorzien. Het college van Oldambt wil het blijkbaar anders.

Als ik dan naar het college zelf kijk wil men duidelijk vaart zetten met die samenwerking. Zo is er een officieel collegestandpunt met in hun kielzog een meerderheid van de gemeenteraad (H7) om te komen tot het bouwen van een nieuw gemeentehuis. Een gemeentehuis met een Italiaanse uitstraling. Hoe bedenken ze het!  Een soort Spaghetti Hotel waar Bud Spencer en Terence Hill jaloers op zouden zijn. Een (25) miljoenen project waar ongetwijfeld de nodige miljoenen nog wel overeen gaan komen.  Wat had men graag gehad dat daar de volledige gemeenteraad achter zou staan. Zijn wij als VCP dan tegen iedere verandering?

Nee dat zijn wij niet! Maar de VCP vond en vindt nog steeds dat de bezuinigingsplannen de meest kwetsbaren in onze gemeente zwaar hebben getroffen. En nog zullen treffen. Ook in de voorliggende voorstellen ( Kadernota) zien wij geen ander perspectief dan doorgaan met bezuinigingen, ook al zouden er miljoenen terug vloeien vanuit Den Haag. Men geeft mensen die het zwaarst getroffen zijn geen perspectief. Maar, coalitiepartijen en de aansluitende H7 partijen, mogen zichzelf feliciteren. Voor hun gloort er aan het eind van de tunnel licht op financieel gebied, koste wat het kost. Maar laten ze ook eens achterom kijken wat voor rokende puinhopen ze hebben veroorzaakt door deze zware en onredelijke bezuinigingen die ze aan de inwoners hebben opgelegd.

Een paar voorbeelden:

  • Menzis pakket
  • Armoede beleid
  • Fashion cheque
  • WMO (Waaronder de HH hulp)
  • Openbaar groenonderhoud
  • Wegen onderhoud


Nu kunt u zich afvragen of de VCP dan wel wil samenwerken? Uiteraard wil de VCP wel samenwerken maar op basis van wat ik net genoemd heb is samenwerking voor de VCP op die manier onmogelijk. Wij zijn een raadsfractie die gekozen is door inwoners van Oldambt. Daar zetten wij ons voor in en niet voor dergelijke prestige objecten. 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen dan mag u uitmaken voor wie u kiest.

Tot slot wil ik eindigen met een gezegde over democratie die in Oldambt zeer toepasselijk is:

Democratie: “Vier jaar lang je mond houden; dan mag je stemmen op een pief die je niet kent en die zelf nog niet weet wat-ie gaat doen.”

Namens de VCP

Engel Modderman