Verlenging asielzoekers opvang Stikkerlaan Winschoten

Voorzitter

Als de instroom van asielzoekers en vluchtelingen op deze manier doorgaat loopt het systeem piepend en krakend vast. 12 jaar lang hebben kabinetten onder VVD beleid het maar laten gebeuren. Talloze problemen heeft dit beleid opgeleverd, te denken valt aan de gezondheidszorg, te weinig woningen die gebouwd worden enzovoort, kijkende naar ons eigen Oldambt is te zien dat als het op woningaanbod onder de betaalbare norm aankomt, dit is met een loep zelfs ver te zoeken. Dit heeft de afgelopen tijden geresulteerd in leegloop van onze jongere generatie in het Oldambt. Het streven om juist die doelgroep hier te laten blijven en zich desgewenst in het arbeidsleven te kunnen laten ontwikkelen, wordt simpelweg ontnomen door woongenot(lees gebrek).

Was het niet onze college die in het verleden sprak over verbindingen blijven vinden in de vorm van woon en werkgelegenheid voor onze jongere doelgroepen in het Oldambt? Het wegdrijven van mensen moest worden voorkomen, evenals de titel ‘armoede’ provincie. Groningen en daarmee het Oldambt moest weer positief op de kaart, in alle opzichten. Ons inzien is het schip van de gemeente Oldambt dusdanig gezonken dat onze inwoners, of men nu kan of niet, moet blijven watertrappelen om zo het hoofd er boven te kunnen houden. Een zichtbaar bühne optreden van het college richting het rijk doet blijkbaar meer dan verantwoordelijkheden tonen naar hen die tijdens de gemeenteraadsvergadering voor u heeft gestemd, dit in de hoop op een beter toekomst. Het ontvangen van geldprijzen voor opvangcapaciteit in onze gemeente van asielzoekers en vluchtelingen, staat ver boven Oldambtster inwoners

In Oldambt is het college hun verantwoordelijkheid nagekomen, Dat is voor ons MEER ALS GENOEG. Hierbij mag men er echter niet aan voorbij gaan, dat wij als gemeenteraad beslissen, desnoods door middel van het terugfluiten van het college. Veel andere gemeentes zouden hier een voorbeeld aan kunnen nemen.

En dan zijn er nog andere problemen die ons hoofdpijn geven. Als vluchtelingen statushouders worden hoe gaan we aan onderdak komen.? In Oldambt is het al een probleem om voor onze eigen inwoners huisvesting te regelen, hoe gaan we dan de statushouders huisvesten. Een onoplosbaar probleem. En ontlopen wij hiermee onze verantwoordelijkheid als politiek, niks van dit alles. Wij als gemeente moeten ons houden aan het door de centrale overheid opgelegde regels. Maar het houd een keer op.

Voorzitter, wij zouden graag zien dat wij bij de vijf jaar verlenging van de opvang op de Stikkerlaan, tevens het signaal geven wordt aan de landelijke overheid, de grens is bereikt. Het wordt voor ons land zo langzamerhand onbetaalbaar, meer dan 1 miljard euro moet er bijgelegd worden in de begroting van het rijk. Daar tegenover staan gigantische bezuinigingsmaatregelen, waar onze eigen inwoners de dupe van worden.

En wat heeft het geholpen dat wij als Nederland miljarden aan ontwikkelingshulp hebben gegeven aan zoveel landen. Nog steeds zien wij dat de inwoners van die landen er niks mee zijn opgeschoten, maar de meeste van die landen hebben wel fantastische legers opgebouwd. Dus waar is al het geld gebleven, hoogstwaarschijnlijk landen met de grootste wapenindustrie zoals Amerika en hún imperialistische vrienden.

Voorzitter afsluitend, wij hebben als raad geen beslissingsbevoegdheid, dat is aan het college, maar wij hopen dat u er bij de centrale overheid er op aan gaat dringen dat het emmertje ook een keer vol is.

Dank u.

VCP Oldambt

p.s. De gemeenteraad had hier geen zeggenschap over. Dit werd geregeld in een achterkamertje van het college van B&W. De raad mocht hier alleen even een “plasje” over doen. Over democratie gesproken. Maar het was duidelijk de meeste fracties gingen zonder slag of stoot akkoord. Zo niet de VCP.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.