“Politiek moet je leren”

Column VCP

“Politiek moet je leren”, wordt er vaak gezegd. En dat klopt helemaal als je geen verandering wilt. Als je je laat meezuigen in de carrousel van de politieke arena, is er wel erg veel te leren voor iemand die nuchterheid en realisme hoog in het vaandel heeft.

Het eerste wat je leert is dat je van een scheet een donderslag moet maken. Dit geld in alle lagen van de politiek. Je moet het maar willen en kunnen, denk ik dan.

We kennen Europese, landelijke, provinciale en gemeentepolitiek. Helaas houd het daarmee niet op want er bestaat ook nog zoiets als vriendjes- en achterkamertjes politiek. Dit is het aller moeilijkste deel van de politieke leerweg. Je moet vriendelijk lachen, ja knikken en je vooral zoveel mogelijk stilhouden is het credo. Dáár ga ik dus al als een gieter. Gewoon omdat ik politiek anders zie.

De VCP houdt zich expliciet bezig met gemeentepolitiek. Bijna alle andere partijen in en buiten de raad hebben dezelfde opdracht maar vertegenwoordigen vaak landelijke partijen en daarmee ook het gedachtegoed van die partijen. De VCP kan zich dus hard maken voor gemeentelijke problemen. En blijkbaar is dan vaak sprake van onbegrip omdat we geen vinger in de welgevormde derrières van de Haagse boze wolven hoeven te houden. Een gemeenteraad is niet bij machte om landelijke wetgeving te omzeilen maar kan best de kaders ervan opzoeken. Iets wat in onze gemeente niet gebeurd. We hebben nu te maken met een coalitie van 4 partijen die allen meer of minder van nationaal gedachtegoed afhankelijk zijn. En dat niet alleen. In de vorige raad was er sprake van een constructie met maar liefst 7 partijen. De H7 genoemd. Nee, dat is wat anders dan de bende van de Daltons. … Alhoewel, daar soms wel twijfel over bestaat. De coalitie van de huidige vier partijen is een onderdeel van de “oude” H7. De overige 3 willen nog steeds graag een pinkje in de pap en hebben de politieke leerweg dan ook voor deze partijen met goed gevolg afgelegd.

In de 2 jaar dat we nu te maken hebben met een afgeslankte versie van H7 blijkt keer op keer dat H7 eigenlijk nog gewoon de lakens uitdeelt. Er zijn in 2022 verkiezingen geweest, de uitslag liet zien dat de inwoners van Oldambt verandering wilden. De VCP zou hier, aan de hand van de uitslag, nauw bij betrokken moeten zijn. Als partij hebben wij dan ook direct te kennen gegeven open te staan voor constructief overleg. Met andere woorden de VCP was er klaar voor om mee te doen, om veranderingen / verbeteringen te bewerkstelligen, om de kaders van de landelijke regels te zoeken. Met 3 zetels in de raad, en daarmee behorende tot de grootste partijen van de gemeente, leek het gewoon logisch dat de gesprekken over een te vormen coalitie aanstaande zouden zijn.

Niets was minder waar. Al tijdens de eerste vergadering bleek, voor de goede luisteraars, dat de taart al in hapklare puntjes was verdeeld. Voor het oog van neerlands volk werd er aan alle verplichtingen voldaan en leek het een eerlijk proces. Binnen een paar maanden was het voor elkaar. De VCP was willens en wetens buitenspel gezet. In het flinterdunne “coalitieakkoord” konden we lezen dat het de komende 4 jaar een kwestie zou worden van uitzoeken en onderzoeken en er bitter weinig was te lezen over doortastendheid en werkelijk dingen doen. Eigenlijk een kwestie van de architect heeft de tekening klaar maar niemand die stenen kan en wil stapelen. Immers, de papieren voor het nieuwe gemeentehuis lagen al een tijdje in de kast en dát zou en moest doorgaan. Veel geld voor een kleine gemeente. Ja, geleend geld wat toch, linksom of rechtsom weer terugbetaald moet worden.

Dat er in de gemeente opvang moet worden gerealiseerd is door de overheid voorgeschreven en daar zullen we ons allemaal ooit / eens bij moeten neerleggen. Helaas zijn ook hier weer de kaders niet opgezocht. Het brengt geld in het laatje. Nee, niet voor de burger maar wel voor de gemeente. Zonder blikken of blozen wordt er aan de wensen van burgers voorbij gegaan en mag de

gemeenteraad via pers horen dat er wat bussen vol nieuwe Nederlanders in aantocht zijn. En weet je? Niet voor eventjes maar voor jaren.

Zwembad, sportcomplex “De Hardenberg” zou worden gesloten. Iets met bezuinigingen. De hele gemeente kwam in opstand maar uiteindelijk heeft de coalitie wel zijn zin gekregen. Ondanks dat de exploitatie in privéhanden is komen te liggen na dapper strijden van belanghebbenden. De coalitie heeft weer niet geluisterd naar de inwoners, de mensen die braaf een stem hebben uitgebracht op de verkiezingsdag.

De woningbouw in onze gemeente is ook wel iets om genoemd te worden. Het credo is dan wel Oldambteigen: slopen die hap! Goedkope, betaalbare woningen, gaan tegen de vlakte om plaats te maken voor duurdere woningen terwijl in de arme gemeente juist zoveel vraag is naar betaalbare woningen. Dáár wordt dus simpelweg aan voorbij gegaan. Prestige lijkt van groot belang en de gevolgen worden met een grijns, verpakt in een glimlach, van de tafel geveegd.

De VCP is met een prima plan gekomen voor een enorm project langs de autosnelweg A7. Goed voor werkgelegenheid op alle niveaus, minder zwaar vrachtverkeer in de kernen, goede eet- en drinkgelegenheid voor chauffeurs en overige weggebruikers en brandstoffen voor de auto’s. Ja, en nog veel meer.

Bijna 2 jaar later lezen we in de krant een verhaal over de “Hof van Winschoten”. Een niet te realiseren micro versie van de VCP plannen. Geen draagkracht in de buurt en achterliggende plaatsen w.o. Blauwe Stad en gevaarlijke verkeerssituaties.

Oldambt: Niet begrijpen

Oren dicht

Oogkleppen

Minachting van stemvee

Wars van nuchterheid

Realisme een moeilijk woord

Over minder dan 2 jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Het is maar dat u het weet.

De VCP fractie Oldambt.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.