Leerlingenstop bij OZC De Stuwe

Naar aanleiding van een leerlingenstop bij OZC De Stuwe heeft de VCP fractie een aantal vragen aan het college voorgelegd.

Leerlingenstop speciaal onderwijs.

De VCP werd er op geattendeerd dat er per 1 februari 2018 een leerlingenstop is bij het speciaal onderwijs in Oldambt. Dit heeft het SOOOG aan instanties en aan ouders laten weten middels een schrijven. Voor de VCP geeft dit aanleiding om over deze kwestie vragen te stellen aan de verantwoordelijke wethouder belast met onderwijs, Dhr. Boon. In deze regio, zijn zoals bekend, veel kinderen aangewezen op dit soort onderwijs. Op het moment dat men een leerlingenstop invoert krijgen deze kinderen niet het onderwijs wat ze nodig hebben en verdienen.

Circa 5 jaar geleden is voor deze kinderen de Stuwe in Winschoten opgericht. Een doorslaand succes is nu gebleken. Van heinde en verre komen kinderen naar de Stuwe om hier les te krijgen. Een uniek project in deze regio ( alles onder 1 dak ) om trots op te zijn. Echter nu blijkt het gebouw door het grote aantal aanmeldingen te klein te zijn. Een situatie die zeer ongewenst is. De VCP wil er dan ook bij de wethouder op aandringen geld vrij te maken om de Stuwe zodanig uit te breiden dat kinderen die aangewezen zijn op dit soort onderwijs op een school blijven waar ze niet de benodigde zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. En dat op zeer korte termijn. In het ergste geval lopen deze kinderen zelfs het risico dat ze thuis komen te zitten. Een situatie die niemand graag wil.

  1. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat er per 1 februari 2018 er een leerlingenstop is bij de Stuwe?
  2. Wat kan de wethouder hier op korte termijn aan doen?
  3. Komt de wethouder op korte termijn met een voorstel om de Stuwe uit te breiden?