Afscheid van waarnemend burgemeester van Oldambt Rika Pot: door Engel Modderman

Mevr. de burgemeester, voorzitter van de raad, Rika,

Als langstzittend raadslid van onze gemeente heeft men mij wederom gevraagd of ik namens de gemeenteraad, deze keer voor jouw, een afscheidsspeech wilde maken.

Uiteraard heb ik daar mee ingestemd maar ik kan je zeggen dat ik het niet makkelijk heb gehad met het uitwerken daarvan. Ook al heb ik in mijn raadsperiode tot nu toe 7 burgemeesters voorbij zien komen en de 8e op komst is.

Natuurlijk heb ik aan collega raadsleden om voeding gevraagd en ook gekregen want alleen kun je zoiets niet of nauwelijks voor elkaar krijgen.

Na een tragisch voorval binnen onze gemeente, u weet waar ik het dan over heb, moest na een periode van rouw de zaak weer opgepakt worden.

Hoe moeilijk dat ook was natuurlijk.

Maar hoe men het ook went of keert er moest een nieuwe burgemeester komen. Eerst een waarnemer om de gemeenteraad de kans en tijd te geven alvorens een nieuwe burgemeester voor Oldambt te kunnen aanstellen.

Een commissie, bestaande uit de fractievoorzitters, locoburgemeester Laura Broekhuizen en gemeentesecretaris Herman Groothuis, werden aangewezen om de commissaris van de koning te adviseren wie van de kandidaten de aangewezen persoon zou zijn.

Een unanieme voordracht. René Paas had goed geschoten wat Oldambt nodig had. Een ervaren bestuurder, empathisch, doortastend. Een warme persoonlijkheid die meer kon doen dan op de winkel passen.

Zoals het hoort was het een complete verrassing waarmee de commissaris, even plat gezegd, op de proppen zou komen, maar toen ze binnenstapte bij de vertrouwenscommissie waren we zeer verrast.

Sommigen al blij verrast op dat moment. Die kenden haar uit Appingedam, als iemand die hard op de inhoud wil zijn, en zacht op de relatie. En zo heeft ook Oldambt haar leren kennen.

Ze was duidelijk over wat ze wou: ja, heel graag die opdracht om na het verlies van Pieter Smit een brug te slaan naar een nieuwe toekomst voor Oldambt.
Een geruststellende gedachte.

Dat kon ze. Maar uiterlijk in januari zou ze stoppen, dat had ze haar man beloofd.

Hoe dan ook de geruststellende gedachte die ik noemde kwam door het feit dat Rika de vragen die haar gesteld werden door haar op een rustige ontspannen manier beantwoordt werden.

Bovendien kwam zij “oet Pekel” en was burgemeester geweest in Appingedam.  Rika kwam uit onze provincie en nog wel uit de buurt van Oldambt.

Dat gaf bij mij al een, als ik het zo mag stellen, ook bij de rest van de commissie, die geruststellende gedachte omdat Rika bekend zou zijn met de problemen waar Oost Groningen toch wel mee te maken heeft.

O.a. hoge werkloosheid. Maar dat niet alleen. Daar kom ik later nog wel op terug.

Op die avond adviseerde de vertrouwenscommissie unaniem om Rika Pot dan ook te benoemen. De commissaris van de Koning René Paas ging daar in mee en benoemde Rika tot waarnemend burgemeester van Oldambt.

Rika was niet zomaar een waarnemer, Rika was een volwaardige burgemeester die hier maar kort was.

Met alle taken die bij een burgemeester horen. Ze pakte dossiers op alsof ze van plan was hier langer te blijven dan het afgesproken half jaar.

Alle complimenten en hulde hiervoor.

We hebben mogen ervaren hoe ze het dossier lawaaioverlast Posttilterrein samen met omwonenden weer vlot heeft getrokken.

En laten we vooral niet vergeten het schadedossier als gevolg van gaswinning.

Tot slot, we zijn als raad, en ik denk dat ik dat wel mag zeggen namens de hele raad verliefd geworden… op haar stijl van vergaderen als voorzitter van de raad.

Kort en krachtig, maar met respect voor ieders inbreng.

Een echte verademing. En zo is het 28 januari en nemen we afscheid van Rika, de vrouw die ons naar een nieuw hoofdstuk leidde, in staat was de vergaderingen flink korter te maken, de algemene beschouwingen in interessante banen leidde, nog een flinke duit in het zakje deed voor de veiligheid op het Marktplein.

Ze is bij velen al in het hart  en dat zal ze voor velen ook blijven, ook al hebben we haar niet meer direct in het oog.
Rika, onze dank voor het prima half jaar, geniet van alles wat je nu gaat doen en het ga je goed.