Welkomstwoord nieuwe burgemeester van Oldambt Cora-Yfke Sikkema: door Engel Modderman


Cora-Yfke,

Gezien worden als nestor van een raad heeft zo zijn voordelen. En dit is er eentje van, het verwelkomen van een nieuwe burgemeester in ons midden. Uiteraard heb ik, om het welkomstwoord compleet te maken, informatie ingewonnen bij de gemeente Haarlem en ook gekregen.

Burgemeester Jos Wienen omschreef het als volgt:

Veel zal u langs andere weg wel bekend zijn:  haar Groningse wortels bijvoorbeeld. Overigens herinner ik me van de eerste ontmoetingen dat ze vertelde dat ze een Amsterdamse achtergrond had. Daar heeft ze namelijk ook een tijd gewoond. Ik herinner me dat omdat alle toenmalige wethouders een Amsterdamse voorgeschiedenis hadden.

Opvallend bij Cora-Yfke is je enthousiasme. Zo wilde je beslist meedoen met de collegeploeg bij het zwem-event Swim of fight Cancer, ook al had je eigenlijk geen tijd. In de pauze van de generale repetitie van een toneelstuk dook je in het Spaarne.

Je was als GroenLinks raadslid idealistisch genoeg, maar merkte ook dat in het bestuur je soms toch voor lastige bestuurlijke dilemma’s komt te staan. Je eigen achterban maakte het je niet altijd makkelijk toen het om bomen en fietsen ging. Het was niet gauw goed. Maar je verdiepte je in de dossiers en kon je steeds beter staande houden in lastige discussies.

De parkeerdiscussie in Haarlem was een zeer langdurig proces. Veel deelnemers, lastige discussies in de raad, moeizame compromissen en tenslotte een heus referendum. Maar Cora-Yfke kreeg de gewenste modernisering van het parkeerbeleid er uiteindelijk toch doorheen.

Sommigen voorspelden forse klappen voor je partij bij de verkiezingen. Maar met lijstduwer Sikkema werd GroenLinks juist de grootste partij en speelde je een sleutelrol bij de formatie van een nieuw college. Je behield het lastige parkeerdossier en kreeg daarnaast het belangrijke duurzaamheid en ook economische zaken. Een mooie opgave, maar toen kwam Oldambt op het toneel. Je vond het een unieke kans die je wilde proberen, al kwam het afscheid van het wethouderschap misschien wel wat vroeg.

Bij je afscheid bleek dat niet alleen veel politieke vrienden, maar ook tegenstanders je kwamen bedanken en het beste toewensten: ze waarderen je prettige openheid en enthousiasme en ook je vasthoudendheid. Ook de organisator van het parkeerreferendum stond in de rij.

De laatste maanden heb je met extra aandacht het veiligheidsdomein gevolgd. Dat is voor een burgemeester een belangrijk terrein en je verdiepte je er extra in. Je komt goed voorbereid ten ijs.

Cora-Yfke, je houdt bijzonder van toneelspelen. Je kan met veel overtuiging rollen spelen van mensen waar je het totaal mee oneens bent. Dat laat zien dat je je ook goed kan verplaatsen in anderen.

Cora-Yfke, je houdt ook van goede persoonlijke verhoudingen zo heb ik mij laten vertellen. Daar doe je je best voor en op persoonlijke vetes heeft burgemeester van Haarlem Jos Wienen je nooit kunnen betrappen.

Vorige week was je al uitgenodigd op het Nieuwjaars diner van de provincie. Daar werd het Groningse volkslied gezongen. Je was trots dat je dat mee kon zingen (ze kan ook zingen), maar toen er een derde couplet werd aangeheven, bleef je toch met een mond vol tanden. Zover reikte je kennis niet.

Cora Yfke Sikkema, een geboren grunneger, en ook nog in Delfziel, het had minder gekund. In 1970 geboren en tot 1995 in onze provincie gewoond en gestudeerd. En niet alleen gestudeerd maar ook nog even Drs. voor je naam laten zetten.

In 1995 toch besloten om naar het westen te gaan, en via veel omzwervingen in 2010 politiek actief geworden in de gemeentelijke politiek voor Groen Links. In 2014 toegetreden tot het college tot aan de dag van je afscheid van Haarlem als bestuurder. En toch bleef onze provincie trekken, al zal het om de familie zijn geweest.
Ik kan mij het ook wel voorstellen.

Een boerenzwaluw keert ieder jaar terug naar het vertrouwde nest. Nu wil ik geen vergelijking trekken met een zwaluw, maar evengoed, na 24 jaar weer terug in het bijna oude nest. Voel je welkom, alleen het nest moet je nog wel even in orde brengen.

Wij, als raad zullen je daar bij graag willen helpen. Wij zullen bouwmateriaal brengen en je goede raad en advies geven. En zoals wij Groningers zijn, dat doen wij gevraagd en meestal ongevraagd. Wen er alvast maar aan.

Maar of het nest behaaglijk en warm wordt, dat moet jezelf doen.
Wij hebben als raad geen enkele twijfel dat je er alles aan zult doen om een goede burgemeester te worden, van ons, voor ons en met ons, om de belangen van Oldambt en haar inwoners op een prettige manier vorm te geven.

En daar komt het al, een ongevraagd advies, en dat wil ik je nog graag meegeven, gauw weer Grunneger worden.

De vertrouwenscommissie leerde je kennen als een sportief, no-nonsense en gedreven mens. De commissie begon het selectiegesprek met een paar stellingen, waarbij je een paar bijzondere keuzes durfde te maken. Koos je voor boeken of voor Netflix?

Je gaf zonder gene aan dat je graag een avondje Netflixt. Niks mis mee maar dit viel niet bij iedereen in goede aarde.

Koos je voor hart of voor hoofd? Je twijfelde lang, met het hoofd, en koos toen voor hoofd. Zou je het haar vandaag vragen, zou ze weer twijfelen. Want dat hart zit ook echt op de goede plek, bleek later toen ze in andere settingen waar de commissie haar contactuele eigenschappen wilden toetsen.

Zo makkelijk en zo gelijkwaardig maakte je een praatje met een ieder. Warme belangstelling, rust, aandacht. Prima voor de rol van burgermoeder.

Maar in weer andere settingen kwamen ook je bestuurlijke kwaliteiten naar boven. Je hebt die nu vooral nog in de rol van wethouder toegepast.

De inhoud loslaten is bij de overstap naar de rol van burgemeester voor iedere oud-wethouder wel een dingetje. Maar de commissie heeft bij de voordracht het vertrouwen geuit, dat dit je zeker gaat lukken.

Je hebt inmiddels het liedje, dat bijgevoegd was bij de vacature, goed beluisterd. „ Bert Hadders, wat holt ons teg’n”

Wat ik van je begrijp heb je er enorm veel zin in en houdt niets je meer tegen om van je burgemeesterschap hier wat moois te maken.

En tot slot, wij zijn tevreden met je, op zijn Gronings gezegd: ’t kon minder.