Begroting 2019 Oldambt. Bijdrage VCP fractie.

Voorzitter,

De legendarische woorden van Dhr. Rutte, na het zuur komt het zoet, hanteert dit college andersom.

Na het zoet komt het zuur. Tekenend voor dit college, vooraan staan bij het zoet, wild om zich heen slaand als het zuur komt.  Wij hebben het al vaker gezegd, een college zonder visie op de toekomst. Dat blijkt maar weer in deze begroting. Nog steeds vasthouden aan megalomane projecten, terwijl de man met de financiële zeis hun op de hielen zit.

Wanneer komt dit college, en met name de SP en de VVD, tot bezinning?

De SP die het toelaat dat er gesneden wordt in het sociaal domein met name jeugd, strengere eisen WMO, het afblazen van de nieuwbouw de Stuwe, waar meer dan 50 kinderen op de wachtlijst staan. Kinderen die door de hele provincie worden gesleurd om onderwijs te krijgen.

En dan de VVD, de schatbewaarder van de financiën.

Niks geld uitgeven, zuinig zijn. Maar in Oldambt staan ze slaafs in de coalitie mee te doen, trots als ze zijn om in de coalitie te zitten. Mocht het zo doorgaan zijn we snel door onze reserves heen, niet onze woorden maar die van de wethouder.

In plaats van dat het college af en toe even achterom kijkt wat hun beleid de afgelopen jaren heeft opgeleverd, denderen ze maar door. De poort van Winschoten, kosten beraamd ongeveer 10 miljoen euro, gaat veel meer kosten, wie moet dat betalen, wat worden de volgende bezuinigingen. Het zou het college sieren om pas op de plaats te maken.

Stoppen met allerlei idiote geldverslindende projecten en zorg dat we doen wat een gemeente moet doen, zorgen voor zijn inwoners.

Bezuinigingen op de WMO:

Op 1 januari 2019 wordt er opnieuw bezuinigd  op W.M.O.

Neem b.v. het W.M.O vervoer: nu nog te gebruiken om naar het ziekenhuis te gaan maar dat is vanaf volgend jaar niet meer mogelijk dan zijn de mensen afhankelijk van de aangewezen vrijwilligers. Ook is de ondersteuning van huishoudelijk hulp nog steeds een probleem dat begint al bij het aanvragen. Als iemand een partner heeft dan ben je al de klos er wordt dan klakkeloos vanuit gegaan dat de partner nog wel wat kan doen. Ook is dat weer ten koste van de gewone burgers.

Wat blijft er nog over voor de mensen in Oldambt?

We willen toch zo dicht mogelijk bij de burgers staan?

Dit college welke zich sterk wil inzetten; is het verder ontwikkelen van het dorps en wijk gericht werken en daarin te blijven investeren???? De VCP fractie ziet het tot nu toe niet gebeuren!

Bezuinigen jeugd en jongerenwerk: 

Ook de bezuiniging op de jeugd neemt verder toe.

Neem bv het Schienvat in Finsterwolde, welke zoveel betekend voor het dorp, moet waarschijnlijk dicht door achterstallig onderhoud wordt er gezegd. Dus dan maar dicht. Een helpende hand uitsteken is er niet bij want het gebouw is niet van de gemeente verkondigd men doodleuk. Maar wel 10-13 miljoen voor een prestige object als de Poort van Winschoten.Geen jeugdsoos geen jongeren centrum dus wat creëer je? Hang jongeren geen plek om sociale contacten te leggen activiteiten te doen geen gesprekken meer voeren! Schienvat betekend al vele jaren heel veel voor Finsterwolde en omliggende dorpen.

Maar we zien het: Dat moet wijken voor prestige projecten van Oldambt wat zoveel meer geld kost als jongerencentrum dan wel jeugdsoos.

Begrijpt u het nog wij van de VCP niet meer!

De Klinker

In de “mogelijke bezuinigingen t.b.v. raad” brief was schijnbaar ook nog plek voor enig humor. In de regel welke betrekking heeft op Cultuurhuis De Klinker zien we helemaal achteraan staan “opties van sluiten van De Klinker tot vermindering activiteiten”. Hier fronste de VCP fractie toch even de wenkbrauwen en moest deze laatste zin op zich laten inwerken.  Uiteraard staat er elk jaar een behoorlijk bedrag aan subsidie in de programmabegroting voor De Klinker, maar om na te denken over sluiting lijkt ons toch een stap te ver. Tot nu toe zijn er nog steeds geen afspraken gemaakt of is er een bedrag gereserveerd om het onderhoud te regelen aan De Klinker.

Onderhoud wat er de komende jaren vast gaat komen, en wat nu nog niet vast staat hoe dit in te vullen. Er staat in het hoofdstukje “Toekomstbestendigheid De Klinker”, van de programmabegroting 2019, uiteraard een aantal acties welke in 2019 ten uitvoer dienen te komen, maar het zijn plannen en wat het college waar kan maken blijft gissen.

Sluiting van dit geldverslindende cultuurhuis? Nee!

Verkoop van dit geldverslindende cultuurhuis? Ja!

Oldambt Plein: 

Ook willen wij nog even weer op het Oldambtplein terugkomen. Eén van de gevaarlijkste verkeerspleinen in Nederland. Het heeft veel geld gekost en er is niet echt over nagedacht. Een verkeersplein met weinig of geen regels het is en blijft een gevaarlijke situatie met veel ongelukken.

Ook een voorbeeld van behoorlijke geld verkwisting.

Dit noemen ze shared space, een andere naam voor verkeerswetteloosheid, wie het brutaalst is is de winnaar. Banken die geplaatst zijn tussen 2 drukke wegen.  Bijna niemand gaat toch op een bankje zitten tussen 2 drukke wegen in. En zo zijn er zoveel meer dingen in Oldambt waar de gewone burgers de dupe van zijn/worden.

Over bezuinigingen gesproken: eerst nadenken dan doen!!! 

ECHTER: GEMEENTE OLDAMBT DENKT EERST DOEN DAN NADENKEN EN HET KWAAD IS DAN ALWEER GESCHIED! 

Meerjarenraming:

In het raadsvoorstel staat voor de komende jaren tussen 2020 en 2022 een positief resultaat vermeld voor elk jaar. In 2020 is dat 67,000 euro, in 2021 een groot bedrag van 312,000 euro en in 2022 een bescheiden bedrag van 66,000

euro. Het bedrag in 2021 valt zeker op doordat dit bijna 4,5 keer zo hoog is als in beide andere jaren. Onze fractie vat dit op als een broodje aap verhaal, mede doordat tot nu toe elk jaar alle budgetten bijna worden overschreden. Dus waarom zou dit de komende jaren niet gebeuren? Denk alleen maar aan de jeugdzorg waar steeds een behoorlijke hap geld naar toe moet. Afgelopen week kwam daar ook nog eens het bericht van het ministerie dat er de komende twee jaar geen geld extra beschikbaar komt.

Uiteraard heeft de wethouder samen met de andere gemeenten in het noorden een vuist proberen te maken, onze fractie hoopt dat dit zoden aan de dijk zet, maar we hebben er een hard hoofd in.  En dan nog maar niet te spreken over de diverse gemeenschappelijke regelingen waarvan deze gemeente deelnemer is. Ook deze zorgen bijna elke jaar tijdens de presentatie van hun jaarcijfers voor de nodige tekorten, waarna gevraagd wordt om als gemeente maar weer bij te springen. 

Tot slot Mevr. De voorzitter,

Invloed raad die zichzelf buiten spel zet. De werkelijkheid is dat deze gemeenteraad teveel achterover leunt, wachtend op voorstellen vanuit het college. De VCP fractie heeft dit al meerdere keren naar voren gebracht maar zonder resultaat. Men wil het gewoon niet zien. De VCP fractie wil u geachte raadsleden het volgende mee geven om over na te denken:

“Eerst de mens dan het geld en niet eerst het geld dan de mens”!

Dank u.