Bilderberg (koninklijke) Landverraders..

Door Michel ter Velde:

“Open je Ogen”

Voor volledige bewustwording, vertrouw op je eigen intuïtie, maar nog steeds zeggen veel mensen; “Welke andere keuze heb ik dan onze leiders te geloven en te vertrouwen?” Deze mensen hebben ervoor gekozen hun ogen en geest te sluiten voor de aankomende wereldheerschappij door de illuminatie clan. Ze zijn niet bereid om voor zichzelf te denken, en zich bij het ​​groeiende aantal burgers aan te sluiten die al gezamenlijk strijden voor de aankomende transformatie van onze wereld. Teneinde de corrupte en verrotte mentaliteit van deze vertrouwensfunctionarissen’ bloot te leggen – met hun plannen 90 % van de bevolking te ‘vernietigen, de beschaving te ruïneren, en de overgebleven rest lijfeigenen te maken van de bloedlijn elite’. – Geciteerd uit een geheim document van de CFR (Counsel of Foreign Relations) in 1950:

“We moeten de Wereld Regering installeren, of mensen het leuk vinden of niet. De enige vraag is of de wereldregering zal worden bereikt door verovering of met toestemming.”

Prins Bernhard, de Prins der Nederlanden, was vier-en-zestig jaar geleden in 1954 de eerste – en gedurende vele jaren daarna – voorzitter tijdens de oprichting van de geheime Bilderberg groep in Oosterbeek, een voorstad van Arnhem. Deze eerste conferentie leidde tot de ondertekening van het Verdrag van Rome, dat de Europese Economische Gemeenschap (EEG) inluidde, welke drie jaar later van start ging.

Deze locatie was zeer belangrijk, het is nl. dezelfde plaats waar tien jaar voordien het Britse leger ongeveer 10.000 slachtoffers leed in een van de laatste nazi bloedbaden van de Tweede Wereldoorlog. Zoals later bleek; had Prins Bernhard het spel weggegeven aan de vijand, en toen het leek alsof, ondanks zijn verraad, de dappere geallieerde militairen toch gingen winnen, verzaakten Carrington en zijn tankkorps die vanuit het zuiden optrokken hun plicht, door onverwacht tot stilstand te komen bij Lent, net ten noorden van de rivier de Waal voor ‘een achttien uur durende theepauze’.

Op welke manier je nu, ruim zestig jaar later, ernaar kijkt, de betekenis van die eerste Bilderberg bijeenkomst in Oosterbeek moet duidelijk zijn – tien jaar na de oorlog waren de nazi’s weer terug. Of zeventig jaar na de afslachting in Arnhem en zestig jaar na de eerste Bilderberg-conferentie, is de EEG uitgegroeid tot de EU met de NAVO als nieuwe feodale oligarchie in handen van westerse bankiers en multinationals, volledig gecontroleerd door de bloedlijn illuminatie – m.m.v. de grote politieke partijen, en bijna alles wat zich afspeelt aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Prins Bernhard, ‘Prins der Nederlanden’, de Landverrader van Nederland
Meer in detail: Prins Bernhard werd geboren in Duitse adel. Hij werd op de universiteit lid van de nazipartij – de SS – toen hij trouwde binnen de Nederlandse koninklijke familie, zei hij vlak voordat de oorlog uitbrak vaarwel tegen zijn zwarte SS-uniform. Toen zijn oude Nazivrienden in 1940 Holland binnenvielen, vluchtte hij met de Nederlandse koningin Wilhelmina naar Groot-Brittannië, terwijl zijn vrouw, Prinses Juliana met de kinderen hun toevlucht zochten in Canada.

Als voormalig SS-officier was het de ‘spion master’ van de Admiraliteit, Ian Fleming (MI5) die Bernhard screende, en hem goedkeurde voor deelname in het ​​Britse leger als vertrouwd verbindingsofficier.

Operatie Market Garden
Om Nederland te bevrijden van de Duitse bezetting en de Tweede Wereldoorlog te beëindigen, ontwierp de Engelse Veldmaarschalk Montgomery de meest gedurfde luchtlandingsoperatie aller tijden – de grootste in de geschiedenis; onder de codenaam ‘Market Garden’ ging deze op zondag 17 september 1944 van start. Echter, het meeste van deze zorgvuldig geplande operatie werd doorgegeven aan de Duitsers.

Prins Bernhard in zijn belangrijkste functie in 1944 als verbindingsofficier voor de ophanden zijnde Arnhemse bevrijding, begeleide ook het Nederlands ondergronds verzet in de aanloop naar de bevrijding van de noordelijke helft van Holland, maar misbruikte zijn gezag en vertrouwen t.o. het Nederlandse volk door dit plan te verraden, want tien dagen vooraf stuurde hij een Nederlandse dubbelspion naar de Duitsers om ze te informeren over de ophanden zijnde operatie, zodat zij zich konden voorbereiden op de westelijke geallieerden aanvallen op de weg naar de Brug over de Rhijn in Arnhem. Met het resultaat dat, de Britse para’s bij Arnhem al snel in tweeën werden gesplitst en omringd werden door Duitse troepen met gemotoriseerde kanonnen, tanks, en fanatieke SS-troepen, ‘die toevallig(!) in de omgeving bivakkeerden’. Maar het 2e bataljon van Frost bereikte toch de brug en hield stand ondanks dat de rest van de 1st Airborne Division omringd was, in wat de nazi’s de ‘Hexenkessel’ noemden, in de Arnhemse voorstad Oosterbeek.

Ongeveer 80.000 geallieerde soldaten en vliegeniers namen deel aan wat nog steeds de grootste luchtlandingsoperatie in de geschiedenis is. De gevolgen waren catastrofaal voor de geallieerde strijdkrachten, maar nog slechter voor de Nederlandse burgerbevolking.

In de daaropvolgende ‘Hongerwinter‘, nadat de Duitsers alle voedselvoorraden naar de regio Arnhem hadden afgesneden, stierven naar schatting 22.000 Nederlandse burgers door uithongering. De strijd die een week duurde, doodde in totaal ongeveer 2.500 soldaten aan beide kanten, met in totaal ongeveer 7.000 Duitse en 15.000 geallieerde gewonde slachtoffers, terwijl 6.500 Britse parachutisten gevangen werden genomen.

Op woensdag 20 september 1944, toen de Britse luchtmacht-kolonel John Frost met de overgebleven parachutisten door SS Panzers op de brug bij Arnhem werd belaagd, waren de tanks van de Grenadier Guards, samen met de Amerikaanse parachutisten, verleidelijk dichtbij – slechts 15 km ten zuiden van de brug bij Arnhem – nadat zij de laatste Duitse verdedigingswerken langs de weg in Nijmegen hadden verslagen.

Ironisch genoeg, stond deze oprukkende strijdmacht onder commando van een “jonge kapitein, die op latere leeftijd ook voorzitter werd van de Bilderberg bijeenkomsten, genaamd Lord Peter Carrington. Hij leidde de Grenadier strijdkrachten groep van Sherman tanks toen ze de voorlaatste brug over de Waal in Nijmegen in bezit namen. Op die dag om 8 uur ‘s avonds, was hij slechts 20 minuten verwijderd van de brug bij Arnhem, om daar Frost te versterken, en de overwinning te grijpen. Hoewel ze nog acht uur hadden voordat de brug bij Arnhem uiteindelijk in Duitse handen zou vallen, besloot Peter Carrington zijn strijdmacht, samen met de Ierse Grenadiers en een honderdtal tanks, om op onverklaarbare reden, te laten stoppen aan de noord kant van Nijmeegse brug in het dorp Lent, voor een achttien uur durende rustpauze. “Na de oorlog maakte SS Panzer Divisie General Heinz Harmel, Carrington belachelijk door te zeggen: “de Britse tanks maakte een fout toen ze in Lent bleven staan. Als ze hadden doorgestoten zou dat voor ons fataal zijn geweest.”

De eerste bijeenkomst van de Bilderberg groep in 1954 onder voorzitterschap van Prins Bernhard – weer ironisch – vond plaats in Oosterbeek, op zo’n 5 km afstand van de Rhijn brug in Arnhem, blijkbaar uiterst belangrijk voor ze, omdat op diezelfde plek tien jaar eerder het Britse leger bijna 10.000 soldaten had verloren in een van de laatste nazi bloedbaden van de Tweede Wereldoorlog. – Waarvoor Bernhard het spel aan de Nazi’s had weggegeven, maar ondanks zijn verraad hadden de dappere geallieerde militairen kunnen winnen, als Carrington niet was gestopt! De Prins zat de Bilderberg groep persoonlijk voor tot 1976, toen hij moest aftreden na onthullingen dat hij grote hoeveelheden steekpenningen van Lockheed had geaccepteerd om de verkoop van vliegtuigen aan de Nederlandse regering aan te praten. In 1991 werd Lord Peter Carrington, als voormalig secretaris-generaal van de NAVO, voorzitter van de Bilderbergers.

Ter overdenking
Pauzeer nu een moment voordat je verder leest, – om na te denken over de importantie: Bernhard de prins van het Nederlandse volk – heeft doelbewust 10.000 jonge militairen laten sneuvelen, en veroorzaakte in de noordelijke helft van Nederland de ergste hongerwinter in de westerse wereldgeschiedenis, waarin honderdduizenden onschuldige burgers uithongerden door gebrek aan voedsel, onderdak en warmte. Het gaat mogelijk je verstand te boven – maar het bewijs is overtuigend; autoriteiten belast met de leiding en verantwoordelijkheid zijn niet te vertrouwen, toen niet en nu nog niet!

De in Oosterbeek gestichte Bilderberglobby voorgezeten door Bernhard en later Carrington, die beiden in 2010 werden beschuldigd door de meest ervaren rechter van Italië, Ferdinando Imposimato, voor het meewerken aan de internationale georganiseerde misdaad.

Door o.a. het gebruik van uiterst rechtse agenten in de NAVO-inlichtingenstructuur werden honderden Europese burgers vermoord in ‘Gladio’- modus terroristische aanslagen, gedurende de jaren 1970 tot 1990, waarvoor zij probeerden Moskou de schuld te geven.

Overheden geven geen zier om het volk
Het is gewoonte dat volkeren hun regering vertrouwen, ze denken dat de autoriteiten zich om hun lot bekommeren. Dat is een absolute misvatting; de wereld wordt nl. door anderen geregeerd. Achter de schermen van de officiële politiek, bestemt de bloedlijn illuminatie het lot van onze wereld, een geheime groep mensen die elkaar goed kennen en zichzelf en hun opvolgers benoemen. Hun macht bestaat bij de gratie van onvoorwaardelijke geheimhouding.

De vernietiging van Operatie Market Garden mythe
Op as. Zaterdag 22 september, over twee weken, presenteert de voormalig Britse- BBC-journalist Tony Gosling een audiovisueel seminar in het Gemeenschapscenter de KREEK in Oosterbeek, Weverstraat 24, 6862 DP Oosterbeek.

De heer Tony Gosling zal het bewijs presenteren dat na augustus 1944 seniormedewerkers binnen de Britse staat geheime deals met hooggeplaatste nazi’s voerden voor verrijkt uranium, goud en geld, in ruil voor veilige doorgang en nieuwe identiteiten na de oorlog; genaamd Operatie Paperclip.

Hij legt vervolgens uit hoe twee sleutelfiguren die beslissende ‘blunders’ hebben gemaakt in Operatie Market Garden werden beloond met topbanen in de politieke lobby voor bedrijfskartels in de NAVO-landen; de EEG; uiteindelijk de EU en ook de opzet van de Euro-valuta.

Vijfenzeventig jaar lang hebben we geleerd dat Operatie Market Garden, het plan van Britse commandant Montgomery om Nederland te bevrijden, een slecht bedachte missie was, die gedoemd was te mislukken. De Britse journalist Tony Gosling verschilt duidelijk van mening hierover, hij gelooft dat de slag om Arnhem opzettelijk is gesaboteerd om de oorlog aan het westfront te verlengen, met medewerking van verraderlijke anti-Sovjet-elementen in het Britse Establishment.

De agenda van het seminar behandelt de volgende onderwerpen:

  • Hoe kwamen de nazi’s erachter dat de paratroepers in aantocht waren?
  • Wie gaf toestemming voor een voormalige SS-officier (Prins Bernhard) om Market Garden te helpen plannen?
  • Hoe redde een in Nederland geboren Brits leger contra-inlichtingenfunctionaris bijna de dag?
  • Wie sneed werkelijk de draden door en stopte de Waffen-SS op de brug van Nijmegen?
  • Waarom stopten de Britse tanks in Lent voor theepauze die de Arnhemse aanval tot stilstand hadden kunnen brengen?
  • Welke Duitsers kwamen naar de eerste hotel Bilderberg vergadering in 1954?
  • Wat zijn de gevolgen van het verlies in Arnhem voor de naoorlogse wereld?
  • Wie zijn de echte helden en verraders van Nijmegen en Arnhem?


Het wordt ten zeerste aanbevolen dat vooral Nederlandse burgers deze gelegenheid aangrijpen om uit eerste hand te leren en te ervaren hoe het Koninklijkhuis van Oranje, de regering en alle anderen in autoriteit, ons de bevolking op schandelijke wijze heeft verraden. Dit is de kans om velen meer te doen ontwaken, en een mentale bijdrage te leveren in de bevrijding van alle volkeren op Aarde.