Verklaring VCP fractie Oldambt

Verklaring VCP fractie Oldambt:

Winschoten 6 september 2018

Raadswerkgroep energietransitie:

Afgelopen week is voor de eerste keer de raadswerkgroep energietransitie bij elkaar geweest. Verschillende partijen, vertegenwoordigd in de raad van Oldambt, hadden zich daarvoor aangemeld.

Ook de VCP was daarbij aanwezig.

De bedoeling was om beleidsregels omtrent het aanvragen van vergunningen voor het aanleggen van zonneparken en kleinschalige windparken op te stellen. Deze kunnen dan dienen voor toekomstige aanvragen.

Op zich een goede ontwikkeling, want laten we helder zijn, een omslag ten aanzien van fossiele grondstoffen is noodzakelijk. Er is een wereld door te geven aan onze toekomstige generatie. Daar zijn we het zonder meer over eens.

Tevens kun je regels op stellen hoe de belangen van omwonenden op een goede manier worden behartigd.

Wij kunnen constateren dat het laatste, gezien de situatie omtrent het aan te leggen zonnepark in Finsterwolde, een zeer belangrijk gedeelte zou worden in deze nieuwe regels.

Een dorp die veranderd is een twistgebied van voor en tegenstanders kan nooit de bedoeling zijn in een discussie over energietransitie.

Vanuit de VCP hebben wij naar voren gebracht dat wij graag zouden willen zien dat de nieuwe regels ook zouden gaan gelden voor het aan te leggen zonnepark in Finsterwolde.

Het antwoord van de overige partijen was vrij helder.

Gedane zaken nemen geen keer. De aanvraag voor Finsterwolde wordt behandeld onder de oude regels.

Voor onze fractie een teleurstellend antwoord.

Wij hebben daarop direct aangegeven dat het niet uit te leggen is aan de omwonenden dat onze fractie tegen de procedure is die is gevolgd in Finsterwolde en toch in een commissie gaat zitten om nieuwe regels op te stellen.

Daarbij komt nog het feit dat wij dan ook mee moesten werken om nogmaals een haalbaarheidsonderzoek op te starten, uit te voeren door een extern bureau.

Wij staan op het standpunt dat er meerdere keren een onderzoek is gedaan. Telkens met het zelfde resultaat.

ER IS GEEN DRAAGVLAK ONDER DE  OMWONENDEN!

Voor onze fractie is er dan ook geen reden om deel te nemen in zo’n raadswerkgroep. Wij vinden het jammer dat het zo heeft moeten lopen, maar wij wijken niet af van onze mening.

Wij blijven met het gevoel zitten dat dit plan er doorgedrukt moet worden. Welke belangen er nog meer spelen is in het donker tasten. Maar spelletjes spelen ten koste van de inwoners van Finsterwolde, daar doet onze fractie niet aan mee.

Of je neemt de aanwonenden serieus of niet.

De overige partijen zullen beginnen te roepen dat wij voor onze verantwoordelijkheid weglopen als raadsfractie. Wij zeggen, in tegendeel, wij nemen onze rol als volksvertegenwoordiger op een zeer verantwoordelijke manier op ons, wij zitten er niet om het belang te dienen van initiatiefnemers en grondeigenaren zoals het in Finsterwolde is gegaan en nog steeds gaande is.

Namens de VCP fractie

– Engel Modderman
– 
Jan Kenter
– 
Alma de Groot