Zonnepark Finsterwolde

Openheid en eerlijkheid zijn de belangrijkste eigenschappen

Met een vrolijke foto van het college van B&W van de gemeente Oldambt en haar gemeentesecretaris, genomen voor de Gele Coupure in de Reiderwolder Polder, laten zij ons in de begeleidende tekst in ons streekblaadje op 25 juli jl. weten over welke kwaliteiten onze nieuwe burgemeester moet beschikken.

Een citaat uit de Profielschets:

“Openheid en eerlijkheid zijn de belangrijkste eigenschappen.
Daarnaast moet de nieuwe burgemeester tussen de mensen staan, betrokken zijn en naar de inwoners luisteren”.

Het is een gotspe dat juist dit college deze eigenschappen voor onze nieuwe burgemeester zo belangrijk vindt, terwijl zij zelf, en in het bijzonder onze loco-burgemeester mevrouw Broekhuizen, juist deze twee eigenschappen met voeten treedt.

Het wordt misschien vervelend om weer te melden, maar de wijze waarop dit college en de “loco” is omgegaan en omgaat met de belangen van haar inwoners inzake het enorme zonnepanelenproject in Finsterwolde is ronduit beschamend. Om enkele zaken te benoemen:

  • Met commerciële partijen in het geniep in 2016 beleid ontwikkelen en toezeggingen doen aan commerciële partijen met vergaande nadelige consequenties voor een flink aantal inwoners;
  • Hopen op een snel en geruisloos doordrukken van een bestemmingsplanwijziging in de recesperiode in 2017;
  • Spijkerhard beweren dat er wel tijdig en gedegen informatie is gegeven aan de inwoners van het dorp;
  • Volhouden, dat dit project de inwoners ten goede komt, dat er allerlei moois uit voort zal komen voor aanwonenden en dorpsbewoners, zoals werkgelegenheid, pluktuinen, gezellige picknickplekken en fraaie doorkijkjes de polder in. Het is te gek voor woorden.
  • Het project voorziet simpelweg 12-15 hectare weiland in de achtertuin van huur- en koop woningen van “maar” 1.95 meter hoge zonnepanelen, waardoor het gebied verandert in een grote glimmende industriële vlakte omzoomd met een hoog hek en daaromheen een grote aarden wal, zodat de omwonenden een “mooi”uitzicht behouden.
  • Bij de raad twijfel zaaien of de gemeente wel juridische mogelijkheden heeft de wijziging af te wijzen door te schermen met absoluut onjuiste juridische argumenten;
  • Gemeenschapsgeld in durven zetten om als mosterd na de maaltijd een onderzoek te laten verrichten door een extern bureau of er wel of geen draagvlak is, daarbij tegelijkertijd beweren, dat het in feite niets uitmaakt of het er nu wel of niet is bij de omwonenden en natuur- en landschapsorganisaties. (droevig is het, dat er in 2017 al vier maal een dergelijk onderzoek is verricht met steeds dezelfde uitkomst: er is geen draagvlak)

Onbegrijpelijk is tevens, dat de gemeenteraad zo met zich laat sollen. Het is toch op zijn minst heel vreemd, dat een college zich zo hard en fanatiek opstelt in een zaak die haar burgers niet dient, en er zelfs belastinggeld aan spendeert. Ondernemers hebben het volste recht te proberen dit grote project van de grond te krijgen, maar dan wel op eigen kracht.

Iedere Oldambster zakenman wil vast wel, naast reguliere subsidiemogelijkheden, een potje geld van de gemeente om draagvlakonderzoek of juridisch advies in te winnen m.b.t. de haalbaarheid van zijn plannen, maar zo werkt het in ons land niet toch? We willen toch geen toestanden creëren, waar men in Griekenland zo graag van af wil?  Een ongezonde verwevenheid tussen overheid en zakenwereld.

Openheid en eerlijkheid zijn de belangrijkste eigenschappen in het profiel, maar alleen voor de nieuwe burgemeester? Wat zal deze persoon eenzaam worden in deze ongezonde werkomgeving waar zo wordt gesold met de waarheid. En dat in de prachtige gemeente Oldambt, die zoveel beter verdient!

14-08-2018

P.H. Hulshoff