BIOHEISA-INSTALLATIE

De Bioheisa-installatie

Het is niet niks als de oppositie in het Oldambt een extra raadsvergadering wil over een uiterst controversieel iets wat het Oldambt helaas rijk is. Een zogenaamde biomassa-installatie die in het Oldambt zorgt voor een hele hoop heisa. Oldambt kent twee van dit soort milieuvervuilende en volksgezondheidsverslindende installaties. Eentje staat er in Finsterwolde en de ander in de Winschoten. En met name de laatste zorgde de afgelopen tijd voor een hoop heisa in ‘De Traanrepubliek!’ Ik spreek liever eerder van een bioheisa-installatie dan van een biomassa-installatie.

Halte 7 heeft tezamen met het rampencollege besloten dat de biomassa-installatie van Winschoten toch 3 dagen als een soort van test aan moet. Een test waar de omwonenden en de oppositiepartijen fel op tegen zijn nu deze installatie uitermate slecht is voor de volksgezondheid. Omwonenden klagen van stankhinder, slapenproblemen en hebben last van tranende ogen. Iets wat in ‘De Traanrepubliek’ toch eigenlijk voorkomen had kunnen worden door Halte 7. Helaas is het tegendeel waar. Halte 7 stemde weer eens met ‘pijn en moeite’ in dat de installatie toch aan moet om, let wel, juridische gesteggel te voorkomen! Want het laatste wat Halte 7 wil is een miljoenenclaim aan de broek met de eigenaar van de installatie. Niet nog meer schulden erbij in de vorm van claims die men niet kan aflossen, omdat de ‘schatkist’ van het Oldambt nagenoeg is opgedroogd ofwel volkomen leeg is.

Opvallend aan Halte 7 is dat het altijd met een meerderheid besluiten neemt waarin de woorden: ‘pijn en moeite’ in voor komen. Men zag dat al eerder met de miljoenen bezuinigen die ‘De Traanrepubliek’ voor de kiezen krijgt. En nu weer met de biomassa-installatie in Winschoten. En dat is best opvallend, want als je steeds met ‘pijn en moeite’ besluiten neemt, waarom stem je dan niet een keer in met de wens van de oppositiepartijen om de installatie juist niet aan te zetten? De oppositiepartijen roepen immers niet voor niets om een extra raadsvergadering, omdat deze partijen zich zorgen maken om de omwonenden en hun volksgezondheid. Terechte zorgen, want hoe vaak zagen we in de regionale media de heer Otto Schröder wel niet die uiterst strijdbaar de biomassa-installatie liever vandaag dan morgen nog ziet verdwijnen? Een persoon die niet alleen namens zichzelf spreekt overigens!

Geconcludeerd mag worden dat Halte 7 weer een totaal verkeerde koers vaart. De omwonenden mogen het doen met een verblijf in een hotel op kosten van de gemeente zolang de test duurt. Een soortement van doekje voor het bloeden. Nou, nou het is me wat. Is dat nou waar de omwonenden om zaten te springen. 3 dagen lang vertoeven in een hotel op kosten van de gemeente, omdat men bang is voor claims en andere juridische gesteggel. Zo viel er bijvoorbeeld te lezen: ‘Contractbreuk plegen is juridische zelfmoord’, merkt Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt op. En dat is precies het knelpunt. Geen enkel raadslid wil omwonenden bewust in de stank en eventueel giftige uitstoot zetten, maar zomaar het contract opzeggen met de eigenaar van de installatie kan zorgen voor een juridische en financiële klap voor de gemeente Oldambt!’

Allereerste de financiële klappen. Kan men van een kale kip plukken? Nee, dat kan men niet, want het is geen geheim dat gemeente Oldambt nagenoeg bankroet is. Dus van een financiële klap hoeft men niet zo bang te zijn. Sterker nog; men is dat juist in het Oldambt wel gewend, in de vorm van miljoenen bezuinigingen waar Halte 7 en het rampencollege met ‘pijn en moeite’ mee hebben ingestemd op 11 november 2019. En wat betreft de juridische risico’s. Een rechter in Nederland is onafhankelijk, weegt belangen af van alle partijen en zal tot de slotsom ‘kunnen’ komen dat op het moment als de volksgezondheid in het gedrang is een dergelijke biomassa-installatie toch uit zal moeten, alhoewel in het bestuursrecht vaak de gemeente een herstelplan moet maken, maar dat even terzijde.

Halte 7 heeft weer eens een besluit genomen waarin woorden als ‘pijn’ en ‘moeite’ niet geschuwd worden en waar ook niemand gelukkig mee is. Bang voor nog meer ellende en schulden stoppen we de omwonenden maar in goedkope hotels en wachten we de resultaten van het onderzoek af met de slotsom dat de biomassa-installatie toch maar moet verdwijnen, omdat het slecht is voor de volksgezondheid. Een slotsom die men van tevoren al wel wist gezien de vele klachten van omwonenden. Een hele hoop heisa om niks heeft ‘De Traanrepubliek’ feitelijk eerder twee bioheisa-installaties dan twee biomassa-installaties. Volksgezondheid moet altijd gaan boven financieel gewin ook al ben je bankroet. Halte 7 had kunnen scoren door eens met de oppositiepartijen in zee te gaan en door te besluiten: ‘de biomassa-installaties blijven pertinent uit en gaan tegen de vlakte, omdat de volksgezondheid van onze inwoners boven financieel gewin gaan!’ Helaas weer niet gelukt! 

Geschreven door Ralph Weber