BOB structuur (Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming)

Winschoten 18-5-2021

Aan de agenda-commissie, raadsleden en fractieondersteuners van de gemeente Oldambt,

Maandag 17-05-2021 hebben wij een digitale beeldvormende bijeenkomst gehad met een overvolle agenda.

In de agenda stonden onderwerpen die zeer bepalend zijn voor onze gemeente.

Onder ander het onderwerp Regionale Energie Strategie, hierna te benoemen als RES.

Een voor onze gemeente belangrijk onderwerp. De RES gaat invloed hebben over hoe onze gemeente omgaat met de energievoorziening in de toekomst.

Het schrikbeeld voor veel inwoners is dat wij omringd zullen worden met torenhoge windmolens en volgeplempt zijn met zonneparken.

In de voorbereiding naar dit onderwerp zouden de inwoners van onze gemeente meegenomen worden in dit proces.

Door de Corona pandemie is dit totaal niet uit de verf gekomen.

Voorstellen die via een aangenomen motie van onze raad worden er niet, of summier in vermeld.

Het hele proces begint dreigt een papieren zaak te worden, zo dat inwoners en raadsleden hierin het gevoel krijgen, stikken of slikken. De hele maand april is er geen beeldvormende vergaderingen geweest “waarschijnlijk” omdat er onvoldoende agendapunten waren maar opvallend is dan dat er in de maand mei een volgepropte agenda tevoorschijn wordt getoverd. Dat is te opvallend.

Terug naar het punt RES:

Wij hebben al vaker aangegeven dat zulke onderwerpen niet geschikt zijn om digitaal te behandelen. Daarvoor zijn ze te belangrijk en te ingrijpend. Bovendien hebben wij het idee dat het democratisch proces op deze manier met voeten getreden wordt. Ons inziens trekt, zoals de voorzitter het liet voorkomen, teveel macht naar zich toe en wanneer dat de bedoeling is mag u wat ons betreft de BOB structuur afschaffen en terugkeren naar de commissievergaderingen want op zo’n manier werkt het totaal niet.

Onze fractie, en hopelijk meerdere fracties, pleiten er dan ook voor om dit onderwerp door te schuiven naar de maand juni.

En dan weer in de beeldvormende fase.

Zoals te horen was in de digitale vergadering, zijn er nog genoeg vragen om dit te rechtvaardigen.

Zoals Dhr. Fennema verwoordde, laten we nu voorzichtig zijn en dit niet direct naar oordeelsvorming en besluitvorming te sturen. Laten we voorzichtig zijn en geen dingen doen die onomkeerbaar zijn.

Met deze wijze woorden gaan wij ervan uit dat ons verzoek ingewilligd gaat worden.

Namens de VCP fractie

– Engel Modderman
– Jan Kenter
– Alma de Groot
– Johan Meezen (fractieondersteuner)