Zorghart

Helpenden met zorghart gezocht!

Gea Geerdes (50) werkt sinds een aantal maanden als helpende bij Oosterlengte. Een baan die haar als ‘mensen-mens’ op het lijf geschreven is. Eigenlijk had ze veel eerder deze richting op moeten gaan. De voldoening die het geeft om bewoners van locatie de Tjamme in Beerta te ondersteunen, maakt haar enthousiast. “Die persoonlijke aandacht die je kunt geven, is zo ontzettend belangrijk”, zo vertelt Gea. Lees verder om erachter te komen waarom Gea zo enthousiast is.

Gea heeft jarenlang in een winkel gewerkt. In die branche heeft ze carrière gemaakt van medewerker tot aan filiaalmanager, maar op enig moment gaf het geen voldoening meer. Gea: “In januari 2015 besloot ik een overstap te maken en ben ik begonnen bij Buurtdiensten. Dat is een organisatie die huishoudelijke ondersteuning biedt aan thuiswonende mensen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ik merkte dat ik het contact met de mensen heel plezierig vond. In dat werk signaleerde ik ook hoe het met de mensen ging. Toen is mijn zorghart echt gaan kloppen.”

Via Buurtdiensten kreeg Gea de kans om de opleiding voor helpende te doen, die ze in de zomer van 2020 met een diploma afrondde. Ze kon direct als helpende aan de slag. Eerst via het uitzendbureau en sinds een aantal maanden dus bij Oosterlengte. “Ik herinner me die eerste dag nog goed. Ik was best zenuwachtig. Ik ging er eigenlijk met ‘trillemientjes’ naar toe. Ik moest die avond van 4 maart om 19:30 uur beginnen. Ik stond op tijd voor de deur, maar die was vanwege de coronamaatregelen op slot. De reactie die ik kreeg toen ik aanbelde en uitlegde wie ik was, vergeet ik nooit weer: ‘Och wicht, kom er maar gauw in’. Ik had direct een welkom thuis gevoel. Die avond heb ik meegelopen met een collega, maar dat was niet alleen maar kijken. Daar waar ik kon, heb ik ook direct dingen aangepakt. De tijd vloog voorbij,” blikt Gea terug.

Een helpende is verantwoordelijk voor de lage complexe zorg. Je kunt daarbij denken aan het helpen opstaan, wassen en aankleden, maar zo nodig ook ondersteuning bij toiletbezoek. Gea: “Binnen Oosterlengte kreeg ik de kans om medicatiescholing te doen. Nu mag ik ook medicatie uitdelen en zo nodig erop toezien dat het ook wordt ingenomen. Verder ondersteun ik de bewoners waar nodig. Maar ik ondersteun ook mijn verzorgende collega’s. Vanaf dag één voel ik mij gewaardeerd!”

Doordat Gea nu op een vaste locatie werkt, is het mogelijk om ook echt een band op te bouwen met bewoners en elkaar goed te leren kennen. “Dat ik die persoonlijke aandacht kan geven, geeft mij voldoening. Het helpt dat ik met bewoners die dat willen in dialect kan spreken. Ik zie de helpende als degene die net dat laatste puzzelstukje levert om het leven voor de mensen zo fijn mogelijk te kunnen maken, echt de helpende hand. Mensen kunnen nog veel zelf en dat wat ze kunnen moet je ook stimuleren. Bij wat niet meer lukt kan ik ondersteunen. En zo ben ik waar nodig de extra armen, benen, ogen of mond,” legt Gea uit.

Gea zit echt op haar plek in de functie van helpende. Ze vindt het fijn om in de praktijk meer ervaring op te doen en in een team te werken. “Mensen in de zorg werken hard, maar ook zeker met hun hart! Als helpende is dat zorghart echt wel een voorwaarde. Daarnaast zijn sociaal zijn, stabiliteit kunnen bieden, goed kunnen luisteren en collegialiteit belangrijke eigenschappen. We werken samen en leren iedere dag van elkaar. Ik ben heel dankbaar dat ik dit beroep mag uitoefenen,” somt Gea overtuigd op.

Overgenomen uit: https://www.oosterlengte.nl/wp/gezocht-verzorgenden-ig-helpenden/