Word politicus!

Word politicus!

Zin om volgend jaar maart op de lijst te staan voor een politieke partij in Oldambt? Het is mogelijk en ik zou het maar doen ook. Genoeg politieke werkzaamheden te verrichten in het Oldambt. Een klaagzang wordt het deze keer niet, maar je moet het ook maar zo zien klagen en kritieken horen nou eenmaal bij de politiek. Hoe kan je anders een serieus debat voeren? Politiek is natuurlijk ook een kwestie van samen doen en samen durven. De coalitie versus de oppositie. Samen zorgen voor een goede besluitvorming. Politiek staat dan ook open voor iedereen zoals het geldt in een democratie.

De gemeente Oldambt biedt een 5-tal gratis cursussen aan om voor maximaal 30 personen om kennis te laten maken met de politiek en ik moet zeggen dat me dat positief verbaasde. Eindelijk eens een keer een positieve draai aan de mooiste en spannendste gemeente van de provincie Groningen. In het Oldambt weet je het per slot van rekening maar nooit wat er wordt besloten en in hoeverre dat besluit gevolgen kan hebben voor de inwoners en bezoekers.

Buurgemeente Westerwolde deed het al eerder en daar was de interesse dermate groot dat men op wachtlijsten werd geplaatst. Hopelijk kan het Oldambt straks ook zeggen. ‘De interesse was dermate overweldigend dat we u helaas op een wachtlijst moeten plaatsen!’ Dat is voor de geïnteresseerde natuurlijk iets minder mooi, maar wie weet komen er nog vervolgcursussen en bent u straks diegene die in de gemeenteraad plaats mag nemen.

Het idee van deze cursussen is bijzonder slim gespeeld door de gevestigde partijen. Laten we eerlijk zijn, iedere partij weet dat het niet goed gaat met het Oldambt. En dat er veel ideeën en plannen zijn die voor een fel en soms emotioneel debat kunnen zorgen. Het is daarom inderdaad noodzaak dat mensen er meer bij te betrekken en daar zijn deze cursussen een goede start voor. Het mooie van de politiek is dat bijvoorbeeld afkomst en opleidingsniveau totaal niet ter zake zijn.

Iedereen kan politicus worden. Daar is een blinkend cv en een cum laude cijferlijst niet per se voor nodig. Als iemand het wel heeft is dat natuurlijk mooi meegenomen maar zeker niet een vereiste. Dat moeten de partijen in het Oldambt ook gedacht hebben. Feit is bijvoorbeeld dat de gemiddelde leeftijd van de huidige samenstelling van de raad niet jong, maar op leeftijd is. Aan de ene kant is daar niks mee, want een politicus die op leeftijd is en veel jaren in de politiek achter de rug heeft, heeft ervaring. En teert daar hoofdzakelijk op. Deze politici kennen het klappen van de zweep. En dat is nodig ook, want in het politieke landschap van de gemeente Oldambt kan het soms behoorlijk stormen. En dat hoort erbij!

Veel jongeren interesseren zich niet voor de politiek wordt er vaak geroepen. Of dat daadwerkelijk ook zo is. Geen idee. Zelf denk ik van niet. Ik denk eerder dat jongeren te weinig of niet of nauwelijks betrokkene worden bij de politiek, omdat jongeren er en verkeerd beeld bij hebben. Weliswaar wordt er op scholen aandacht aan besteed, maar vaak blijft het daarbij. Men gaat er niet verder mee. Een jongerenpartij of een partij voor de jongeren kent het Oldambt bijvoorbeeld (nog) niet. En dat is aan de ene kant jammer en een gemiste kans.

Het is daarom positief om te zien dat door middel van dit soort cursussen aan te bieden men reclame maakt om politicus binnen het Oldambt te worden bij een partij waar je meeste binding en affiniteit mee hebt. Je kan dan zelf als inwoner meepraten, meedenken en meediscussiëren over de toekomst hoe het Oldambt er de komende jaren uit komt te zien. Niet alleen je stem uitbrengen middels actief kiesrecht, maar ook deelnemen aan raadsvergaderingen middels het passief kiesrecht door zich kandidaat te stellen op een kieslijst in de hoop gekozen te worden.

Het is een goed begin van de politieke partijen door ingeschreven inwoners te enthousiasmeren voor de politiek, want dat er een hoop werk aan de winkel is staat buiten kijf. En dat moeten de politieke partijen vast en zeker ook gedacht hebben. Zo zie je maar dat je samen veel kunt bereiken. Of je nou christen, liberaal, communist, socialist of feminist bent. Voor bijna iedereen is ervan welke afkomst, leefwijze of denkrichting dan ook ruimte in de politiek. Zoals het in democratische Oldambt hoort.

Vijf bijeenkomsten
De cursus wordt gegeven in de avond vanaf 19.30 uur. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten:

  • Woensdag 26 mei: introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting
  • Woensdag 2 juni: de gemeente
  • Woensdag 9 juni: de gemeenteraad
  • Woensdag 16 juni: debatteren
  • Maandag 21 juni: bijwonen raadsvergadering

Doet u mee?

Er kunnen maximaal 30 inwoners uit onze gemeente meedoen met de cursus. Doet u mee? Opgeven kan uiterlijk tot 5 mei 2021 door een e-mail te sturen naar: griffie@gemeente-oldambt.nl. Vermeld hierbij duidelijk uw contactgegevens.

Locatie

Afhankelijk van de actuele situatie rondom corona vindt de cursus digitaal of fysiek (met inachtneming met de geldende maatregelen) plaats.

Geschreven door: Ralph Weber