Burgemeester Sikkema ziet eindelijk het licht: Geschreven door Ralph Weber

Burgemeester Sikkema ziet eindelijk het licht

Het waren lovende woorden over het Oldambt en de Blauwestad. Mensen trekken graag naar het Oldambt toe om in een mooi stulpje te gaan wonen in Blauwestad. Zo viel er een tijdje terug te lezen in de Nieuwe Rotterdamse Courant ofwel het NRC. Het NRC is een kwaliteitskrant, maar het artikel over de Blauwestad beruste louter alleen maar op een schijn werkelijkheid. Men keek niet verder dan hun neus lang is. De werkelijkheid in het Oldambt is namelijk totaal anders.

Er wordt mij soms verweten waarom ik toch altijd afgeef en negatief schrijf over het Oldambt. Beste mensen. Het Oldambt is de mooiste streek van Nederland en dat zal het voor mij en voor velen altijd blijven. Ben er geboren en getogen net als de meeste lezers. Het enige waar ik forse kritiek op uit is de manier waarop het Oldambt wordt bestuurd. Er is al jaar in jaar uit sprake van wanbeleid en wanbestuur. Met alle gevolgen van dien.

Terug naar de kwaliteitskranten. Trouw is nog zo’n kwaliteitskrant. Daar viel de afgelopen week de volgende kop te lezen: ‘Kleine gemeenten als Oldambt dreigen de dupe te worden van een nieuwe verdeling van gemeentegelden!’ En zo stond er verder als meest zorgwekkende passage in het artikel.

Geciteerd uit Trouw van dinsdag 19 oktober 2021

De nieuwste versie van het herverdelingsplan ziet er weliswaar voor die gemeente rooskleuriger uit dan het eerste concept, maar het lijkt erop dat Oldambt er vanaf 2030 nog altijd een miljoen per jaar op achteruit gaat. Dat komt neer op zo’n 26 euro per inwoner, per jaar.

Ook enkele buurgemeenten van Oldambt zullen het met minder geld moeten doen. Terwijl, zo zegt burgemeester Sikkema, de regio Oost-Groningen al kwetsbaar is. “Dat komt door de vergrijzing, en door armoede die hier soms van generatie op generatie wordt doorgegeven. Mensen zijn hier bovendien relatief lager opgeleid, en leven vaker ongezond. Daardoor hebben wij naar verhouding veel mensen die zorg nodig hebben.”

Dat mensen ongezonder leven in het Oldambt is mij niet zo vreemd. Zelf ben ik opgegroeid in Oostwold en het verbaasde me altijd al dat er maar liefst 2 cafetaria’s op het dorp waren plus een rijdende snackmobiel. Dat er op de kop af al 10 jaar geen supermarkt meer in Oostwold is behoeft geen verdere uitleg. Dat is een klassiek voorbeeld van krimp. Gezond eten kan men in Oostwold niet meer in de supermarkt kopen, omdat de supermarkt er domweg niet meer is. Al 10 jaar niet. Gezond eten kopen? Daarvoor is voor de meeste mensen een reis naar een naburig dorp noodzakelijk. Het is dan ook niet zo wereldvreemd dat mensen met een smalle beurs gaan voor snel, goedkoop en ongezond eten.

Maar wat mij het meest verbaasde is dat burgemeester Sikkema stelt dat er sprake is van vergrijzing, relatief laagopgeleide inwoners en dat er mensen zijn in het Oldambt die veel zorg nodig hebben. Kennelijk ziet burgemeester Sikkema eindelijk het licht, maar rept als burgermoeder met geen woord over mogelijke oplossingen van de problemen die er in haar gemeente aan de hand zijn. Bovendien zijn de sociale en maatschappelijke problemen, zoals vergrijzing en veel laagopgeleide inwoners, al jaren aan de orde in het Oldambt. Ook onder haar wijlen voorganger Pieter Smit waren deze problemen er. Dat de problemen op een adequate manier worden aangepakt ziet men nergens terug. En wat de hoger opgeleide mensen betreft, die zijn in het Oldambt op slechts één hand te tellen. Allemaal geen geheim.

Het artikel in Trouw is sober en uiterst treurig, maar wel de werkelijkheid en realiteit in tegen stelling tot de lovende woorden in NRC over Blauwestad. Trouw laat een totaal ander beeld zien, maar opvallend in het artikel van Trouw is dat Blauwestad nergens staat aangegeven. De inwoners van Blauwestad mogen dan weliswaar in een chique stulpje vertoeven maar als je de omgeving goed in je opneemt zie je dat er wel degelijk sprake is van armoede, krimp, vergrijzing, enzovoorts, enzovoorts. Inwoners van Blauwestad krijgen daar vroeg of laat ook de rekening van gepresenteerd.

Immers als je Trouw mag geloven gaan tot 2030 de inwoners van Oldambt er 26 euro per inwoner op achteruit. Toch al gauw een winkelkar met boodschappen die overigens ook duurder worden. Schrale troost is dat burgemeester Sikkema eindelijk het licht ziet. Dat was in de gemeente Haarlem waar zij wethouder was wel anders. Formeel heeft de gemeente Oldambt de gevreesde artikel 12-status nog niet, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Uitstel van executie? Daarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 ook cruciaal. Welke partijen komen er aan het bewind? Zijn dat nieuwe partijen of gaat men op de oude voet verder met de huidige kliek in de vorm van Halte 7?

Zelf hoop ik dat laatste van niet. De tijd zal het leren.

Geschreven door: Ralph Weber