De VCP…

De VCP….. dat zijn toch die communisten?

Je hoort het vaak. Het zijn de tegenstanders, de vijanden, van ondernemers. Toch??

MAAR IS DIT WEL ZO?

Nee, natuurlijk niet. De VCP is een gemeentelijke politieke partij die zich wil inzetten voor meer gelijkheid, meer eerlijkheid, meer transparantie. Politiek zonder flauwekul. Ook voor de ondernemers. Om eerst maar een misrekening weg te nemen: De VCP zet zich optimaal in voor mensen met een kleinere beurs. Dat moet, dat is belangrijk omdat deze groep groeiende is en bijna nergens steun vindt.

De huidige (zittende) politici laten zich gemakkelijk leiden doordat de hang naar het pluche zo groot is. De VCP ziet de wereld wat meer door een realistische bril. Hé, ondernemer, denk je eens in dat de minima wat meer geld te besteden hebben. Wat zou dat voor jouw onderneming betekenen? Grote kans op meer omzet! En dat is immers het doel van ondernemen. Door omzet te genereren kun je winst maken.

Het hoofddoel. Misschien heb je personeel in dienst. Misschien kun je door dat méér-omzet net die cursus aanbieden wat je personeel zo nodig heeft. Beter gekwalificeerd personeel zal goed zijn voor je zaak. Misschien kun je ze op een andere manier meer tevredenheid geven. Ook startende ondernemers zijn bij ons aan een goed adres. We willen ons inzetten om starten gemakkelijker te maken.

Orde scheppen in een oerwoud van regels. Het antwoord op die eerste vraag is dus simpel. De VCP is er dus ook echt voor ondernemers. Immers de onderneming draait linksom of rechtsom op de uitgaven van de consument. Bloeiende ondernemingen zorgen voor werkgelegenheid en dus minder mensen die afhankelijk zijn van de Participatiewet. Zorg voor ervaring van oudere werknemers en werkkracht en leergierigheid van de jongeren. Alleen dán maak je een balans.

Een balans die niet alleen merkbaar is in het dagelijks reilen en zeilen van je bedrijf maar zeker ook op je jaarbalans. Ervaring staat niet in een boekje of op Google maar is alleen verkrijgbaar bij oudere werknemers. Is dit wel de VCP? Ja natuurlijk. De VCP is een moderne partij met kennis van zaken op veel gebieden.

Wij willen een goede en veilige infrastructuur. (wegen, fiets-,en voetpaden), goede, betaalbare woningen, goede zorgvoorzieningen. Alles met inachtneming van realisme, rationeel denken. Moeilijke woorden. Om het even nuchter te omschrijven: De VCP wil krabben waar het jeukt. Zo dat is er uit. Dát is waar politiek om draait. We gaan dus niet mee in de neoliberale visie van de huidige partijen maar zijn klaar voor heldere, betaalbare visies.

We verkiezen ons nuchtere boerenverstand boven de inzichten van dure externe partijen die gestoeld zijn ver buiten de regio en geen flauw benul lijken te hebben wat er precies in Noord Oost Groningen speelt. En nee, we smeren geen stroop, en bakken geen zoete lieve koekjes met partijen die voornemens zijn om belastinggeld ( ons geld dus) over de balk te smijten.

In het verkiezingsprogramma zullen wij nog beter duidelijk maken waar we voor staan. We maken dan duidelijk dat het speerpunt evenals in voorbije jaren armoede bestrijding is en eerlijke open politiek zonder flauwekul. BASTA! De VCP staat beslist niet voor “burgertje pesten” maar hulp bieden waar het echt nodig is.

Hulp bij de WMO Hulp in geval van afhankelijkheid van de Participatiewet. Hulp om betaalbaar te kunnen wonen. Hulp in wijken waar het echt nodig is.

Eppo Boven Nr 6 op de kandidatenlijst van de VCP