Waarom VCP

Waarom VCP.

VCP partij van verbinding.

Wanneer er een partij is die een verbindende factor wil zijn in Oldambt dan is het wel de VCP.

VCP staat in de voorste rijen als het gaat om zaken die de bewoners aangaan.

Of het nu gaat om welzijn, zorg, jeugdvoorzieningen, biomassainstallaties, onderhoud groen en openbare ruimte, de VCP probeert er het beste voor de bewoners uit te halen.

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces diende VCP bij de behandeling van het Programma Wonen een amendement in, om in principe niet mee te werken aan sloop van sociale huurwoningen. Dit amendement werd aangenomen.

VCP speelde ook een rol in het verzet tegen de plannen voor een zonnepark in Finsterwolde en steunde ook met moties het verzet tegen dit plan. Gelukkig is dit zonnepark definitief van de baan.

Inspraak en echte bewonersparticipatie zijn essentieel voor een goed functionerende democratie. Geen beleidsnota,s schrijven waar bewoners achteraf inspraak over kunnen geven maar dit gezamenlijk opstellen met bewoners en organisaties. Alleen dan ontstaat er echte verbinding tussen bewoners, organisaties, dorpsverenigingen en de gemeente.

Het huidige beleid is teveel van bovenaf opgelegd en dat levert veel frustraties bij bewoners op.

Neem de opgelegde bezuinigingen op WMO voorzieningen, jeugdzorg, onderhoud openbare ruimte enz. Dat had nooit mogen gebeuren. Oldambt moet pal voor de bewoners staan. Deze bezuinigingen leveren alleen maar meer problemen op. Een van de grootste opgaven voor de volgende bestuursperiode is het terugdringen van de armoede. Het is hiervoor belangrijk een sterk signaal richting Den Haag te sturen, en niet slaafs blijven bezuinigen.

Het is daarom zo teleurstellend dat wanneer de VCP een oproep doet om gezamenlijk op te trekken de meeste partijen niets van zich laten horen.

Ruim een maand geleden deed de VCP een oproep aan alle andere politieke partijen in Oldambt om een brief richting minister Ollongren te ondertekenen waarin werd opgeroepen om bij de herijking van het gemeentefonds de gemeenten in Oost-Groningen meer geld te geven, en niet juist minder zoals nu is voorgesteld. Dit geld is hard nodig, voor zaken als WMO voorzieningen, jeugdzorg, onderhoud openbare ruimte en andere zaken.

Slechts een partij voldeed aan deze oproep, verder bleef het oorverdovend stil.

Dan rijst de vraag, waar gaat het nu om? Partijbelang of het algemeen belang.

Alleen met een gezamenlijk standpunt kunnen we verdere bezuinigingen van het rijk stoppen.

Verdeel en heers is niet in het belang van de bewoners.

Alleen met goede samenwerking voor en met bewoners en organisaties kunnen we uit de negatieve spiraal komen.

VCP stelt het belang van bewoners en organisaties dus voorop.

Met lijsttrekker Engel Modderman die al 40 jaar gemeenteraadslid is hebben we veel ervaring en kennis in huis.

Voor mij is het duidelijk waar mijn stem op 16 maart 2022 naar toe gaat.

VCP de partij die echte verbinding nastreeft.

Daphna Brekveld

Kandidaat voor VCP.