Glasdraad Oldambt (Deel 2)

Na vele pogingen via e-mail, telefoon, mijn artikel van 27 augustus op de website van de VCP Oldambt en een laatste e-mailpoging naar Glasdraad – via Oldambt Verbindt op 30 augustus – kwam er dan eindelijk een reactie van de heer Betlem van Glasdraad. Al snel werd er een afspraak gemaakt voor een gesprek op 8 september om 13.00 uur, waarvan hieronder een verslag.

Na ontvangst van de heer Betlem, op mijn kantoor in ‘t Waar, werd het gesprek geopend over de problemen waar ik tegenaan ben gelopen om in contact te komen met een (pers)voorlichter van de organisatie. Hij snapt er zelf ook niet veel van waarom de contactaanvragen niet bij hem terecht kwamen. De enige mail die wel bij hem aankwam was mijn mail van 30 augustus naar Oldambt Verbindt, die aan hem doorgestuurd was. Over de telefoongesprekken snapt hij ook niet waarom ik niet doorverbonden kon worden, ook snapt hij niet waarom hij geen bericht(en) heeft gekregen van de telefoniste. Hij heeft mij toegezegd dit nader te gaan onderzoeken.

Als volgend onderwerp hebben we het gehad over de communicatie van de voortgang van de aanleg, wat in mijn beleving meer en/of beter had gemogen. Zeker nu we steeds dichterbij het moment komen van graven, aanleggen en aansluiten. De heer Betlem is het met mijn opmerkingen eens dat het, na de vraagbundeling, te lang stil is gebleven. Een van de redenen was dat er niet veel te melden geweest zou zijn, waarop ik aangaf dat het dan een kleine moeite is een bericht te schrijven, ook al heb je niets te melden. De mensen zien dan in ieder geval dat er nog ‘leven’ is en dat er moeite genomen wordt om de mensen op de hoogte te stellen, ook al is er ‘even’ niets te melden.

Er word nog kort gesproken over de stremmingen waar Glasdraad tegenaan loopt door de coronapandemie. Iedereen snapt natuurlijk dat de wereld hinder ondervind door de pandemie. Het mag in mijn beleving alleen geen excuus zijn voor het nalaten van enige berichtgevingen van het project, dat is te makkelijk. De heer Betlem is het dan ook volledig met mij eens.

De heer Betlem vertelde mij dat het begrijpelijk is dat het voor de bewoners erg stil leek te blijven vanuit Glasdraad, terwijl er op de achtergrond wel heel veel gebeurde. Gesprekken met onder andere aannemers, overheden, Rijkswaterstaat, wetgevingen, milieuorganisaties, archeologische PVE etc. etc. Dit zou volgens hem ook de voornaamste reden zijn wat betreft de opgelopen vertragingen. Het excuus ‘corona’ werd door hem gelukkig niet aangehaald als reden. In mijn beleving was de informatie over werkzaamheden op de achtergrond ook erg bruikbaar om de bewoners op de hoogte te stellen omtrent de voortgang. Het is dan misschien niet echt interessant nieuws, maar je laat in ieder geval iets horen aan de bewoners dat er op de achtergrond hard gewerkt wordt. Daar was hij het wel eens. Je laat in ieder geval iets van je horen, ook al heb je eigenlijk niet veel spannends te melden.

Na ruim een kwartier over de communicatie gesproken te hebben was het eindelijk tijd om mijn interview te gaan houden, en als eerste onderwerp heb ik gevraagd of de datums van de bewonersavonden al bekend zijn. Er zijn nog geen concrete datums te noemen. Wel staat er op de planning dat er voor de gebieden Scheemda en Midwolda rond eind september de avonden georganiseerd gaan worden. Er wordt dan hoogstwaarschijnlijk een avond per deelgebied georganiseerd voor de bewoners die zich hebben aangemeld voor de aanleg van glasvezel. De bewonersavonden voor de andere gebieden zullen waarschijnlijk gaan plaatsvinden medio november 2021 voor Bad Nieuweschans en Finsterwolde, medio december 2021 voor Nieuwolda en medio februari 2022 voor Beerta. Althans zo ziet de planning er op dit moment uit.

Mijn tweede vraag was wanneer de bewoners de ‘schouwers’ mogen verwachten. Als antwoord kreeg ik dat de aannemers in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de planning. Zo zijn de schouwers momenteel bezig met de infrastructuur van alle hoofdleidingen en zullen ze binnenkort ook de woningen gaan schouwen. Dit zal deels op afspraak gaan en deels op spontaan bezoek. Het schouwen laat Glasdraad ook meer over aan de aannemers. Ze moeten wel langs gaan bij iedereen die zich aangemeld heeft, dat zou namelijk een verplichting zijn vanuit Glasdraad. Hopelijk kunnen ze tijdens de bewonersavonden meer informatie over de schouwingen geven.

Mijn derde vraag ging over de graafwerkzaamheden. Daarop wist de heer Betlem te vertellen dat er rond half september wordt gestart met de graafwerkzaamheden, waarbij het eerste traject de hoofdkabel vanaf Veendam naar Midwolda zal zijn. De daarop volgende graafwerkzaamheden, voor de bekabeling naar de woningen, zullen eind september begin oktober gaan starten in de deelgebieden Midwolda en Scheemda. Wel zijn alle locaties van de ‘pophuisjes’ bekend en zijn de werkzaamheden van het plaatsen al begonnen. Pophuisjes zijn een soort van kleine wijkcentrales waar alle glasvezelkabels samenkomen om de bewoners straks te verbinden met het internet. Zo zie je bijvoorbeeld vlak bij het bord van Nieuwolda een fundering liggen voor een dergelijk pophuisje.

Aangekomen op mijn vierde vraag, de daadwerkelijk aansluitingen van de glasvezel in de woning, kon de heer Betlem zeggen dat de eerste aansluiting naar alle waarschijnlijkheid opgeleverd wordt medio november 2021 in de deelgebieden Nieuwolda en Scheemda en de laatste aansluiting medio mei 2022 in Bad Nieuweschans. Althans zo ziet de huidige planning er nu uit, meer informatie zal hopelijk volgen tijdens de bewonersavonden.

Op mijn laatste vraag of de frequentie van de nieuwsbrieven wat hoger kan kreeg ik als antwoord dat, nu de (graaf)werkzaamheden begonnen zijn, er wel meer te melden zal zijn in de komende nieuwsbrieven. Of de nieuwsbrief dan wat vaker zal komen kon hij niet zeggen. Hij stelde mij wel voor om maandelijks met elkaar contact te hebben voor de eventuele updates die ik dan zou kunnen delen via de platformen waar ik actief ben. Deze uitnodiging greep ik uiteraard met beide handen aan.

De heer Betlem maakte van deze gelegenheid gebruik alle geïnteresseerden het advies te geven om regelmatig de website glasdraadoldambt.nl in de gaten te houden. En de mensen die zich aangemeld hebben voor de digitale nieuwsbrief, geeft hij als advies regelmatig de SPAM-Folder in het e-mail programma te bekijken. Het is gebleken dat veel nieuwsbrieven, die verzonden worden via Mailchimp, regelmatig terechtkomen in de SPAM-Folder en daardoor vaak over het hoofd gezien worden.

Het was voor mij persoonlijk een aardig ophelderende interview. Ik kan mij voorstellen dat er lezers zijn die zo iets hebben van “het zegt mij nog steeds niet veel”, die mening kan ik wel delen. Ook voor hen is het momenteel ‘meer lullen dan geulen met glaskabels vullen’. Maar laten we eerlijk zijn zolang we reacties terug krijgen vanuit Glasdraad, kunnen we zeggen dat wij ‘gehoord’ worden en weten wij dat er nog steeds leven in de brouwerij is, of er daadwerkelijk iets mee gaat gebeuren zal in de toekomst moeten blijken.

Ik hoop over een week of 4 weer een update te mogen schrijven. Je mag er in ieder geval erop vertrouwen dat ik mij, zo goed als mogelijk, blijf inzetten om iedereen op de hoogte te houden over de ontwikkelingen van de glasvezelaanleg.

Warme groet,

Patrick Jacobs
Kandidaat VCP