De Venneflat versus de ivoren toren.

De Venneflat versus de ivoren toren (geschreven door: Ralph Weber)

Het gebak smaakte verrukkelijk, want als je als gemeente 1 miljoen euro overhoudt mag er best getrakteerd worden. Al is de jubelstemming in de gemeente Westerwolde niet echt aanwezig. Toch zijn de resultaten positief en daar mag je best trots op zijn. Je hebt je tuin tenminste op orde en het krioelt er niet van het onkruid, omdat er geen geld meer is voor onderhoud in tegenstelling tot een buurtgemeente genaamd Oldambt. Per slot van rekening draagt ieders huisje zijn eigen kruisje. En over huisjes gesproken, die zijn er genoeg in het Oldambt en eigenlijk helemaal niet zo duur. Mensen wonen er goedkoop, ruim en rustig, maar deze vlieger gaat helaas niet voor iedere inwoner op.

Zo viel er in de regionale media de afgelopen tijd regelmatig te lezen dat senioren bang zijn van wat er rondom de Venneflat gaande is. Drugsdeals zijn rondom de Venneflat aan de orde van de dag. Is er sprake van agressie en geweld. En zijn de liften besmeurd met hondenpoep en bloed. Geen prettig woongenot, waar men zogezegd juridisch niks mee kan. ‘Er waren te weinig meldingen over overlast binnengekomen om er juridisch wat mee te kunnen!’ Eigenlijk wordt er gewoon gezegd; ‘Er moet eerst een bewoner op leeftijd zwaar worden mishandeld of vermoord en dan pas komen wij in actie!’ Het is niet verwonderlijk dat mensen zo gaan redeneren, omdat de betrokken organisaties die er iets aan moeten doen er lak aan hebben. De VCP stelde er terecht kritische vragen in de raad over en de argumenten van Sebo Bakker (HOO) waren zeker steekhoudend; ‘jeugd eruit senioren erin!’

Maar met alle goede en terechte bedoelingen van Sebo Bakker (HOO) ten spijt. Hoe deze man het ook bij het juiste eind heeft wordt hij helaas niet serieus genomen. Zo is het treurig om te lezen dat Sebo Bakker (HOO) een ‘woonkamer’ met klachten kan vullen over de Venneflat. De politie komt zo nu en dan even langs om waarschuwingen uit te delen, maar daarmee pak je deze vorm van criminaliteit niet aan. De jeugd lacht de politie recht in het gezicht uit. Het meest erge van dit alles is dat de problemen in kaart zijn bij de portefeuillehouder die gaat over de veiligheid in de gemeente Oldambt, maar van haar hoort men vrij weinig tot niets. Zo viel er op 22 november 2019 op de website van RTV Noord te lezen dat de bewoners de drugproblematiek in de Venneflat spuug en spuug zat zijn. De portefeuillehouder gaf toen de volgende reactie: ‘Ik ben op de hoogte van de problemen die er spelen. En dat we met het politieoverleg gaan bespreken en kijken wat we er aan kunnen doen!’

Hele mooie en standaard woorden van een portefeuillehouder om de boel even te sussen, maar het probleem lost men hier niet mee op. Ondertussen zijn we ruim een half jaar verder en de inwoners klagen terecht nog steeds steen en been over de overlast. En dat komt puur door de miscommunicatie tussen de portefeuillehouder enerzijds en de betrokken partijen anderzijds. Waar de inwoners van de Venneflat hun woongenot per dag minder zien worden zit de portefeuillehouder in haar ivoren toren. Achter de schermen druk bezig met van alles en nog wat, maar niemand weet precies waarmee. ‘Of gaat haar eigen woongenot misschien soms voor?’ Allemaal speculaties en vragen waar men graag antwoord op wil, maar het blijft … stil. Het is dan ook niet geheel onlogisch dat mensen roepen dat wijlen Pieter Smit de overlastgevers er al lang en breed had uitgebonjourd, maar dat zullen wij helaas nooit weten. Pieter Smit is niet meer. En dat is zeker te zien in de gemeente Oldambt, waar het eigenlijk van kwaad tot erger gaat sinds zijn plotseling overlijden in 2018 na een rondje hardlopen.

Een opvolger benoemd door de Kroon kwam er, maar helaas met geen enkele ervaring in het ambt van burgemeester. Toegegeven, dat had Pieter Smit bij zijn aanstelling ook niet, maar is wel samen met het Oldambt min of meer begonnen. Toen was de gemeente Oldambt niet zo’n financieel groot debacle als nu. Was het niet veel beter geweest om een burgemeester te hebben die ervaring heeft in het ambt en het liefst ook nog ervaring in een gemeente die financieel er dramatisch voorstaat? Daar heeft men kennelijk onvoldoende bij stilgestaan. Mooie beloftes om bij je aanstelling alle dorpskernen te gaan bezoeken en met de inwoners eens te gaan praten, maar de inwoners zien in de praktijk daar bitter weinig van terug. Sowieso de inwoners van de Venneflat die beven van angst. Kom op burgemeester! Toon je spierballen kom uit je ivoren toren en laat je zien. Aanpakken die overlast.