Einde Oldambster

 

Maart 2021 kondigde de NDC mediagroep te willen stoppen met het drukken van al haar streekbladen, dat ook de Oldambster hier wordt gedrukt en met deze actie ook zou verdwijnen had niet direct iedereen helder op het netvlies. Zoals het nu lijkt komt er begin 2022 een einde aan dit maandelijkse blad in het Oldambt. Een waardevol stuk informatievoorziening voor de gemeente maar zeker ook voor vele organisaties, wijk- en buurtplatformen, dorpsbelangen maar ook een platform voor de  politieke partijen komt hiermee te vervallen. De VCP fractie betreurt dit. Wij hebben zelf een belronde gedaan om een drukker te interesseren die ook de verspreiding voor zijn rekening kon  nemen. Er bleek een bedrijf uit onze gemeente dit ter hand te willen nemen. Dit hebben wij voorgelegd aan het college, maar op het moment van schrijven van deze tekst nog geen antwoord gekregen. Mocht dit wel het laatste nummer van de Oldambster worden wil de VCP fractie hartelijk dank zeggen aan het gehele team achter dit blad waarmee we een goede band hebben opgebouwd.

Participatie

Waarom voelt de burger van het Oldambt zich betrokken bij zijn directe omgeving? Burgers zijn de motor van een gemeente waarin ze wonen, zijn de ziel van de wijk en het dorp, het leven in de brouwerij, dat is de reden dat burgers zich betrokken voelen. Maar besluitvorming, ideeën en uitvoering vindt plaats in bestuurskamers van de gemeenteraad, het college van B&W, vergaderzalen van de ambtenaren. Dat zijn enkele voorbeelden waar het gebeurt.

Maar waarom is de burger achteraf dan vaak boos op de gemeente en hun bestuurders als er een project of raadsbesluit wordt uitgevoerd? Op één of andere manier voelt de burger zich vaak niet gehoord en heeft het idee dat pas aan het eind hem om een mening wordt gevraagd. De plannen lijken in beton gegoten en alle inbreng die de burger doet lijkt af te ketsen op een muur van onbegrip.

Hoe kun je dit als gemeente veranderen? Denk eens na over de volgende vijf tips:

  1. Laat de burger zelf het proces en de werkwijze kiezen, in plaats van het voor ze te bedenken. Zorg er aan de achterkant voor dat de burger geïnformeerd wordt wat er met hun inbreng gebeurt.

  • Investeer in nieuwe rolinvulling. Raadsleden, bestuurders en ambtenaren moeten zichzelf de tijd en ruimte gunnen en oefenen met de verdere professionalisering van nieuwe vormen van democratie.

  • Ken uw burgers, breng de staat van de lokale democratie in beeld om scherp te krijgen wie op dit moment wil en kan participeren en wat ieders behoeften zijn.

  • Benut de mogelijkheid van digitalisering. Creëer een online platform voor wijken en dorpen, laat de burger maandelijks aangeven wat het belangrijkste onderwerp is en pak dit ambtelijk ook op.

  • Kies voor initiatieven waar inwoners echt het verschil willen maken. Laat hen meepraten over onderwerpen die hen echt raken, maar dan wel aan de voorkant. Geef hen eigenaarschap over realisatie van projecten in hun directe leefomgeving.

Met deze 5 punten willen wij een leidraad meegeven hoe wij als VCP fractie participatie zien en hoe het ingevuld zou moeten worden.

Wat de VCP fractie aangaat wensen wij alle burgers van het Oldambt hele fijne kerstdagen, een goed uiteinde en een voorspoedig 2022.

Johan Meezen

Fractieondersteuner VCP.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.