Gasdebat

Winschoten 18-01-2022

Aan de burgemeester, college , raad en fractieondersteuners van de gemeente Oldambt ,

De kop van rtv Noord liet niets aan de verbeelding over, Oldambt heeft  geen behoefte aan gasdebat, burgemeester teleurgesteld.

Misschien bent u teleurgesteld over het feit dat er geen enkele partij de behoefte had om met u in debat te gaan over de subsidie- chaos en de extra gaswinning in onze provincie. Maar ik kan u verzekeren dat de VCP net zo teleurgesteld is in uw functioneren, als burgemeester en als onderhandelaar met de Rijksoverheid.

En natuurlijk zullen wij erkennen dat de raad om een spoeddebat had kunnen vragen over deze zaken. Maar van de andere kant hebt u, volgens artikel 169 van de gemeentewet, een pro-actieve informatieplicht richting de raad, u had kunnen  en misschien moeten voorzien dat bovenstaande zaken  maatschappelijke onrust zouden veroorzaken.

Tevens had u, als voorzitter van de raad, op een enkel verzoek van een partij vertegenwoordigd in de raad van Oldambt, een extra raadsvergadering uit kunnen schrijven.

Dat dit verzoek niet officieel bij u is ingediend (immers er lag geen verzoek of voorstel van een partij maar een opmerking met de strekking:

“Goede dag allen, even een vraag. Hoe gaan wij om met de situatie rond de subsidie van 10000 euro? Moeten wij een overleg plannen hiervoor en een statement maken? Dit raakt toch ook veel van onze inwoners. Anders vraag ik een vergadering hierover aan om duidelijkheid te krijgen van de opstelling van ons in dit verhaal.”

Vr gr Nico Postmus.

De aanvraag is dus nooit officieel ingediend)

is naar onze mening niet relevant, maar de suggestie om dit te doen lag er wel. Andere partijen hadden zich dan aan kunnen sluiten bij uw verzoek. En dan wil ik u nog graag meenemen in de vraag die door ons aan u zijn gesteld over het bedrag van 300 miljoen dat is overeengekomen met het ministerie.

Ik citeer: Reactie college:

De bestuurlijke afspraken die in november 2020 zijn gemaakt, gaan in totaal over een bedrag van 1,5 miljard euro. Die afspraken zijn met veel overleg (en schorsingen) tot stand gekomen en dit was het maximaal haalbare. We zijn met het totaalpakket akkoord gegaan omdat het dit of niets was. Daarbij waren we ons bewust dat er knelpunten in zaten, zoals het bedrag van 300 miljoen. Dit bedrag is gereserveerd als subsidie voor verduurzaming en verbetering voor huiseigenaren die in het aardbevingsgebied wonen, maar die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van NCG.

Op dat moment wilde de toenmalige minister niet verder gaan dan het beschikbaar stellen van 300 miljoen euro. Toen heeft het Rijk samen met ons een inschatting gemaakt hoeveel inwoners gebruik zouden kunnen gaan maken van de subsidie. We wisten dat het zou kunnen gaan knellen, en de inschatting die we toen hebben gemaakt is te rooskleurig geweest, er werd duidelijk meer beroep op gedaan. Dit constateerden we al bij de eerste subsidieronde in juli vorig jaar. Sindsdien hebben we er bij het Rijk op aangedrongen het budget te verhogen. Helaas is daar tot nu toe geen gehoor aan gegeven. Met als gevolg het beeld van afgelopen week, wat we onszelf ook aanrekenen. Einde citaat.

Dat u dit antwoord hebt gegeven is bekend bij de politieke partijen in Oldambt, maar dat u expliciet aangeeft dat u zich dit zelf aanrekent is niet bekend bij de inwoners van Oldambt, en dat mag ook eens gezegd en openbaar gemaakt worden.

En dan de motie die door verschillende gemeentes is aangenomen met daarbij de brief met hun standpunt over de extra gaswinning in onze provincie. De raad van de gemeente Groningen had als grootste gemeente in onze provincie ook het voortouw kunnen nemen om een gezamenlijke motie en brief te sturen richting Den Haag.

Wij vinden het betreurenswaardig dat nu elke gemeente weer voor zichzelf gaat. Naar onze mening tekent dit weer de verdeeldheid tussen de gemeentes.

Samen is altijd sterker en krachtiger!

En willen wij dit debat nog. Ons antwoord mag duidelijk zijn, ja.

Wij roepen dan ook de andere partijen op in onze gemeente om ons te steunen in onze oproep om een extra raadsvergadering uit te schrijven.

Aan elkaar de zwarte piet toespelen heeft niemand wat aan, en daarbij denken wij vooral aan de bewoners die nog steeds zitten met de onopgeloste problemen rondom de aardgaswinning.

U kunt deze brief beschouwen als een officieel verzoek tot het houden van een extra raadsvergadering, die zo spoedig mogelijk gehouden zou moeten worden.

Met vriendelijke groet

Engel Modderman.

Fractievoorzitter van de VCP

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.