Het mooie Groninger landschap en de RES(T)

Denkend aan het mooie Groninger landschap, geplaagd door meer dan 60 jaar gas ellende, kom je al lezend de RES , tot de conclusie, het is nog niet genoeg geweest. Zon en wind cowboys nemen het vrij goedkope grond over en plempen ons vol met zonneparken en windmolens. En strijken daarbij miljoenen subsidies op en laten de inwoners in de kou staan. In het stuk komt nergens naar voren dat de inwoners mee hebben kunnen praten over de plannen. Onze partij heeft het gevoel dat wij een Groen Links grachtengordel ideologie moeten uitvoeren om de “ natte droom “ van onze gedeputeerde Nienke Homan waar te maken. We zouden in haar visie de stekker worden van Nederland.

Onverteerbaar.

In plaats dat wij eerst een lokale visie zon en wind kunnen vaststellen laten wij ons overdonderen door dit ambtelijk stuk. Op sommige punten een onbegrijpelijk stuk. Wij hechten eraan dat er eerst een lokale visie komt over dit onderwerp, maar blijkbaar is het stuk van de werkgroep onder in een la gekomen met een slot erop, en is de sleutel weggegooid. En wat is er zo geheim aan de stukken die op een voorlichting aan de raad zijn gepresenteerd?

Spelen hier private belangen?

Het voornemen om onze gemeente vol te plempen met zonneparken en windmolens is toch een algemeen belang . Het zou ons als raad sieren om wat meer stil te staan bij alle bezwaren die zijn ingediend door de verschillende dorpsraden. Zij voelen zich aan de kant gezet. Zonder enig overleg. En waar blijven de zorgen, dat mochten wij overspoeld worden door deze industrie, want dat is het, over ons landschap en landbouw. AVEBE heeft zijn bezwaren al uitgesproken dat er te weinig landbouwgrond om gewassen te telen over zal blijven.

Al met al een armetierig stuk, waar ook nog even in de voetnoot, werkgelegenheid wordt genoemd. Wij weten allemaal in deze raad dat dit drogredenen zijn. Deze projecten moeten Europees worden aanbesteed , en zullen net als eerder aangelegde zonneparken in deze regio gebouwd worden door buitenlandse bedrijven met goedkope arbeidskrachten. En mochten wij denken dat wij de kip met de gouden eieren binnen halen op het gebied van werkgelegenheid, kijk dan nog even terug naar het verhaal van GOOGLE in de Eemshaven. Met veel bombarie aangekondigd als werkgelegenheid voor deze regio, maar al met al werken er maar anderhalve man en een paardekop. Die zitten gebeiteld, volop subsidie, goedkope stroom, en laat Roosje maar zorgen.

Want dat is het verhaal, grote multinationals zullen het grootste gedeelte van deze energie naar zich toe trekken. Zij de winsten en wij als inwoners van deze provincie de lasten. Zoals wij al eerder hebben opgemerkt. Wij willen eerst een lokale visie over dit onderwerp en wij laten ons niet meeslepen in alle onduidelijkheid die overblijft na het lezen van dit stuk.

De VCP fractie Oldambt.