Omni-sport accomodaties

Al jaren wordt er gesproken over Omni- sport accommodaties. Tot nu toe is het enigste wat er gerealiseerd is , is een sportakkoord met diverse verenigingen. Nu ligt er een start- notitie voor waarin diverse mogelijkheden worden aangedragen. De meeste voorstellen lijken ons nogal opportunistisch.

Men gaat uit van veel eventueel dit en eventueel dat. Waar het onze partij omgaat dat in elk dorp gesport moet kunnen worden. Een clustering van accommodaties zal te koste gaan van kleinere kernen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat kinderen uit b.v. Nw Scheemda of Drieborg gaan sporten in een ander dorp omdat daar toevallig een Omni park is. Er is nog veel werk te verzetten om dit voor elkaar te krijgen, afgezien van de financiële kant van de zaak.

Miljoenen investeren om eigenlijk een minimale bezuiniging te bereiken, wij vragen ons af of dit het waard is. Wij realiseren dat dit een start notitie is, maar wij weten maar al te goed dat als de trein één keer in gang is gezet, deze bijna niet meer is te stoppen. Wanneer heeft de raad stop momenten als het financieel uit de hand gaat lopen. Uit ervaring blijkt dat er dan gezegd wordt, we hebben er al zoveel in geïnvesteerd. Dus zijn we haast wel gedwongen om door te gaan.

Wat wij eigenlijk willen is, reken dit nog eens stevig door. Niet dat we weer in een financiële kluwen verstrikt raken, zoals vaker is gebeurd. Ook willen wij graag weten wat de plannen zijn met de eventueel vrij te komen sport accommodaties. Zoals het nu in het voorstel staat zijn ons nog een hoop zaken onduidelijk.

Hoe gaan verenigingen om met deze informatie. Zullen ze nog wel investeren in hun eigen accommodaties. Mocht het hele plan niet doorgaan, wie draait dan op voor de kosten van achterstallig onderhoud?

VCP fractie Oldambt