Kwaliteit van leven..

Dat er roering is binnen onze inwoners was reeds duidelijk. Al jaren worden mensen met een laag inkomen geraakt door beknibbelingen vanuit het college. Met steeds maar de gemeentelijke insteek “dat beetje kan der ook nog wel bij” komt het water niet, maar is het water reeds aan de lippen van vele inwoners gekomen. Mensen die al jaren in hun overlevingsstand staan. Inwoners die zich niet of nauwelijks gehoord voelen, moeten letterlijk roeren met de riemen die ze hebben.

Daarmee komt deze groep niet ver, sterker nog het roeren lukt niet meer. Het wordt nu pompen of verzuipen voor al deze kwetsbare mensen. Te vaak tegen het zere been aangetrapt als er een hulpvraag was. En toch is het na jaren blijkbaar nog steeds niet duidelijk binnen het college van Oldambt. Zo bleek afgelopen week tijdens onderzoeksresultaten in het Oldambt.

Een onderzoek waar 161 inwoners aan mee hebben gedaan. Mensen getroffen door een chronische ziekte/ beperking/ ouderen en mantelzorg. 121 inwoners met een aandoening, 83 inwoners van 65+ en 35 inwoners als mantelzorg. Ik hoef u vast niet te vertellen dat er een onvoldoende is gescoord vanuit dit onderzoek.

Ik noem hierin enkele citaten:

*Door een goede bijdrage te kunnen leveren is men op zoek naar oplossingen.

*Vele verkiezingsprogramma’s wensen een fijne en gezonde leefomgeving voor iedereen te kunnen realiseren.( jaja, u leest het goed)

Hierin breekt mij echt de klomp! Naast deze 161 inwoners die mee hebben gedaan aan dit onderzoek, samen met nog een grote groep Oldambtster inwoners, wordt reeds jaren aan de noodklok getrokken. Is er dan al die jaren niet gekeken welke valkuilen er op hun pad zijn gekomen? Moet men na jaren nog wakker worden door een factsheet genoemd “kwaliteit van leven”?

Mensen ervaren (grote) belemmeringen op leefgebied.

Mensen komen niet in aanmerking voor passende hulp.

Mensen hebben geen geld voor benodigde hulp/hulpmiddelen.

Mensen niet wetende wat te doen om hulp/hulpmiddelen te krijgen.

Feiten die al jaren orde van de dag zijn en er reeds voor hebben gezorgd dat de kwaliteit van leven binnen deze groep minimaal is. De VCP roept al jaren: geen bezuinigingen op sociaal domein. Zorg voor een menselijk leef comfort door middel van het geven van mogelijkheden in levensnoden.

Als eerste vrouw op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022  in maart, zal ik ook de komende jaren staan voor degene met een hulpvraag.

Er zijn voor hen die mij en de VCP nodig heeft.

Gain karriebarrie mor mit de voeste op toafel as het mot!!”

Gea Geerdes

Fractieondersteuner VCP fractie

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.