Sport in het Oldambt

Nu de vakanties bijna weer ten einde zijn en het normale leven weer begint, wordt het spannend voor de SPORT in het Oldambt. Het College van Burgemeester en Wethoudersethouders in onze mooie gemeente Oldambt wil dus bovenop de bezuiniging van €120.000,- nu ook nog per 1 januari 2023 €500.000,- structureel per jaar bezuinigen. Dat houdt in dat alle sportverenigingen geen of weinig subsidie meer ontvangen maar dat er nu ook nog een sportvoorziening dicht moet, volgens het College. Denk daarbij aan één van de zwembaden of sporthallen of beide.

Het College vindt dat er teveel geld aan sport wordt besteed en wil de sport gebruiken als sluitpost op de begroting van het Oldambt. Maar nu komt het. ER IS ONGEVEER 20 MILJOEN AAN RESERVES OPGEBOUWD DE LAATSTE JAREN.

Maar toch wil het College vasthouden aan de bezuinigingen.

Gelukkig is het niet het College dat dit beslist, het zijn de RAADSLEDEN die hierover het laatste woord hebben en de RAADSLEDEN beslissen. Zij beslissen dus of er een zwembad of sporthal gesloten gaat worden.

Voor de zomer werd er door het College gesuggereerd dat het zwembad en de sporthal op de Hardenberg wel eens gesloten zou kunnen worden. Maar na onderzoek blijkt dat dit een behoorlijke KAPITAALVERNIETIGING zou zijn en dat de volgende optie ZWEMBAD de WATERTOREN en de SPORTHAL aan de STIKKERLAAN nu ook op de nominatie staan om gesloten te kunnen worden omdat deze gebouwen vele jaren ouder zijn en meer onderhoud nodig hebben dan de gebouwen op de Hardenberg. En die optie is natuurlijk net zo bizar en absurd!

Op 7 september is er een Beeldvomende raadsvergadering waarin het College een presentatie zal houden inzake de bezuinigingen op sport. Ook hebben zich al diverse sportverenigingen aangemeld om hun stem te laten horen op die avond en hebben dus spreekrecht aangevraagd. Ook ik zal proberen op die avond het College en de Raadsleden te overtuigen hoe belangrijk SPORT is voor de samenleving.

Ik hoop dat u na het lezen van mijn noodoproep ook inziet dat we met z’n allen de handen ineen moeten slaan om tot een oplossing te komen.

En daarom vraag ik u nu met klem om met zoveel mogelijk liefhebbers van de sport op woensdag 7 september aanwezig te zijn bij de Beeldvormende vergadering.

De Gemeente heeft nog geen geschikte locatie kunnen vinden maar ik hou u op de hoogte.

Delen wordt op prijs gesteld.

Ik reken op jullie.

André Hateboer

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.