VOOR HEN DIE DE VOLLEDIGE TEKST WILLEN LEZEN: Toespraak van Vladimir Poetin over gedeeltelijke mobilisatie in Rusland 21 september 2022

Transcript, volledige tekst van de toespraak.

Het onderwerp van mijn toespraak is de situatie in de Donbass. En het verloop van een speciale militaire operatie om hem te bevrijden van het neonazistische regime dat in 2014 de macht greep in Oekraïne als gevolg van een gewapende staatsgreep. Ik richt me vandaag tot u – tot alle burgers van ons land, tot mensen van verschillende generaties, leeftijden en nationaliteiten. Aan de mensen van ons grote moederland. Aan allen die verenigd zijn door het grote historische Rusland. Aan de soldaten en officieren, vrijwilligers die nu in de frontlinie vechten, staan ​​bij de gevechtspost. Aan onze broeders en zusters – inwoners van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk, Cherson en Zaporozhye, en andere gebieden die zijn bevrijd van het neonazistische regime. Het gaat om de noodzakelijke, dringende stappen om de soevereiniteit, veiligheid en territoriale integriteit van Rusland te beschermen, over het ondersteunen van het verlangen en de wil van onze landgenoten om hun eigen toekomst te bepalen. En over de agressieve politiek van een deel van de westerse elites, die er alles aan doen om hun dominantie te behouden. En hiervoor proberen ze alle soevereine en onafhankelijke ontwikkelingscentra te blokkeren, te onderdrukken om door te gaan met het grofweg opleggen van hun wil aan andere landen en volkeren, om hun pseudo-waarden te planten. Het doel hiervan is om ons land te verzwakken, te verdelen en uiteindelijk te vernietigen.

Ze zeggen al direct dat ze in 1991 de Sovjet-Unie hebben kunnen splitsen. En nu is de tijd gekomen voor Rusland zelf, dat het uiteenvalt in een veelheid van regio’s en regio’s die dodelijk vijandig tegenover elkaar staan. En ze plannen dergelijke plannen al heel lang. ze moedigden bendes van internationale terroristen in de Kaukasus aan, ontwikkelden de offensieve infrastructuur van de NAVO dicht bij onze grenzen, ze maakten van totale Russofobie hun wapen, inclusief het doelbewust koesteren van haat tegen Rusland gedurende tientallen jaren. Allereerst in Oekraïne, waar ze het lot van een anti-Russische steun aan het voorbereiden waren, en het Oekraïense volk zelf werd tot kanonnenvlees verheven en tot oorlog met ons land geduwd, deze oorlog ontketend, in 2014, met behulp van de strijdkrachten tegen de burgerbevolking, het organiseren van genocide, blokkades, terreur tegen mensen die weigerden de regering te erkennen, ontstaan ​​in Oekraïne als gevolg van een staatsgreep. En nadat het huidige regime in Kiev feitelijk publiekelijk een vreedzame oplossing voor de problemen van Donbass weigerde, en bovendien zijn aanspraken op kernwapens bekendmaakte, werd het absoluut duidelijk dat een nieuwe, weer een andere, zoals al twee keer eerder was gebeurd, grootschalige aanval op Donbass onvermijdelijk.

En dan zou, net zo onvermijdelijk, een aanval op de Russische Krim, op Rusland, volgen. In dit opzicht was de beslissing over een preventieve militaire operatie absoluut noodzakelijk en de enig mogelijke. De belangrijkste doelen – de bevrijding van het hele grondgebied van Donbass zijn en blijven ongewijzigd. De Volksrepubliek Lugansk is al bijna volledig vrijgemaakt van neonazi’s, de gevechten in de Volksrepubliek Donetsk gaan door. Hier creëerde het bezettingsregime van Kiev gedurende 8 jaar een diepgewortelde lijn van langetermijnversterkingen. Hun aanval op het voorhoofd zou tot zware verliezen hebben geleid. Daarom handelen onze eenheden, evenals de militaire eenheden van de republieken van Donbass, systematisch, gebruiken ze de uitrusting vakkundig en zorgen ze voor hun personeel. En stap voor stap bevrijden ze het land van Donetsk, zuiveren steden en dorpen van neonazi’s. Ze helpen mensen die door het Kiev-regime in gijzelaars zijn veranderd, tot een levend schild. Zoals u weet, nemen professionele contractmilitairen deel aan de speciale militaire operatie en strijden vrijwilligersformaties schouder aan schouder met hen. Mensen van verschillende nationaliteiten, beroepen, leeftijden, echte patriotten. Op de roep van hun hart kwamen ze ter verdediging van Rusland en Donbass. In dit verband heb ik de regering en het ministerie van Defensie al volledig en in de kortst mogelijke tijd instructies gegeven om de wettelijke status van vrijwilligers te bepalen, evenals strijders van de eenheden van de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Het zou hetzelfde moeten zijn als dat van reguliere militairen van het Russische leger, inclusief materiaal, medische ondersteuning en sociale garanties. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het organiseren van de bevoorrading van formaties en detachementen van de volksmilitie van Donbass met uitrusting en uitrusting. Tijdens het oplossen van de belangrijkste taken van het beschermen van Donbass, hebben onze troepen, op basis van de plannen en beslissingen van het Ministerie van Defensie en de Generale Staf over de algemene actiestrategie, ook belangrijke gebieden van de Cherson en Zaporozhye bevrijd van neonazi’s regio’s en een aantal andere gebieden. Als gevolg hiervan werd een lange lijn van gevechtscontact gevormd, die meer dan 1000 kilometer is.

Wat wil ik vandaag voor het eerst in het openbaar zeggen? Al na het begin van de speciale militaire operatie, ook bij de besprekingen in Istanbul, reageerden de vertegenwoordigers van Kiev zeer positief op onze voorstellen, en deze voorstellen hadden in de eerste plaats betrekking op de veiligheid van Rusland en onze belangen. Maar het is duidelijk dat de vreedzame oplossing het Westen niet beviel. Daarom kreeg Kiev, na het bereiken van bepaalde compromissen, feitelijk een direct bevel om alle overeenkomsten te verstoren. Oekraïne begon nog meer met wapens te worden opgepompt. Het regime in Kiev lanceerde nieuwe bendes van buitenlandse huursoldaten en nationalisten. De militaire eenheden worden opgeleid volgens NAVO-normen en staan ​​onder feitelijk bevel van westerse adviseurs. Tegelijkertijd werd het regime van repressie in heel Oekraïne tegen zijn eigen burgers op de meest ernstige manier versterkt, opgericht onmiddellijk na de gewapende staatsgreep van 2014. Het beleid van intimidatie, terreur en geweld neemt steeds massieve, verschrikkelijke, barbaarse vormen aan. Ik wil benadrukken dat we weten dat de meerderheid van de mensen die leven in de gebieden die zijn bevrijd van neonazi’s, en dit zijn in de eerste plaats de historische landen van Novorossiya, niet onder het juk van het neonaziregime willen staan . In Zaporozhye, in de regio Cherson, in Lugansk en Donetsk, hebben ze de wreedheden gezien die neonazi’s begaan in de bezette gebieden van de regio Charkov. De erfgenamen van Bandera en nazi-bestraffingen doden mensen, martelen ze, gooien ze in de gevangenis, vereffenen rekeningen, komen hard aan en kwellen burgers. Vóór het uitbreken van de vijandelijkheden woonden er meer dan 7,5 miljoen mensen in de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk, in de regio’s Zaporozhye en Cherson. Velen van hen werden gedwongen vluchtelingen te worden, huis verlaten. En degenen die zijn gebleven – ongeveer 5 miljoen mensen – worden vandaag onderworpen aan constant artillerie- en raketvuur van neonazistische militanten. Ze raken ziekenhuizen en scholen, organiseren terroristische aanslagen op burgers. We kunnen niet, we hebben geen moreel recht om mensen die dicht bij ons staan ​​uit te leveren om door beulen aan stukken te worden gescheurd. We kunnen niet anders dan reageren op hun oprechte wens om hun eigen lot te bepalen. De parlementen van de volksrepublieken Donbass, evenals de militair-civiele administraties van de regio’s Cherson en Zaporozhye, besloten referenda te houden over de toekomst van deze gebieden en wendden zich tot ons, tot Rusland, met het verzoek om een ​​dergelijke stap te steunen . Ik wil benadrukken dat we ons best zullen doen om veilige omstandigheden voor het referendum te scheppen, zodat mensen hun pijn kunnen uiten.

Beste vrienden, vandaag opereren onze strijdkrachten, zoals ik al zei, op de contactlijn, die meer dan duizend kilometer bedraagt, ze confronteren niet alleen neonazistische formaties, maar in feite de hele militaire machine van het collectieve Westen. In deze situatie acht ik het noodzakelijk het volgende besluit te nemen. Het is volledig geschikt voor de bedreigingen waarmee we worden geconfronteerd. Namelijk: om ons moederland, zijn soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen, om de veiligheid van onze mensen en mensen in de bevrijde gebieden te waarborgen, acht ik het noodzakelijk om het voorstel van het Ministerie van Defensie en de Generale Staf te steunen om een ​​gedeeltelijke mobilisatie uit te voeren in de Russische Federatie.

Ik herhaal, we hebben het over gedeeltelijke mobilisatie. Dat wil zeggen, alleen burgers die zich momenteel in het reservaat bevinden, zullen dienstplichtig zijn. En vooral degenen die in de gelederen van de strijdkrachten hebben gediend, hebben bepaalde militaire specialiteiten en relevante ervaring. De opgeroepenen voor militaire dienst zullen zonder uitzondering een aanvullende militaire training ondergaan, rekening houdend met de ervaring van een speciale militaire operatie. Het decreet over de gedeeltelijke mobilisatie is ondertekend.

Conform de wet worden de kamers van de Federale Assemblee – de Federatieraad en de Staatsdoema – hier vandaag officieel over geïnformeerd per brief. De mobilisatie-activiteiten beginnen vandaag, 21 september. Ik instrueer de hoofden van de regio’s om alle noodzakelijke hulp te bieden aan het werk van militaire commissariaten. Ik zou willen benadrukken dat Russische burgers die door mobilisatie voor militaire dienst zijn opgeroepen, de status, betalingen en alle sociale garanties zullen ontvangen van militair personeel dat onder een contract dient.

Ik voeg hieraan toe dat het decreet over gedeeltelijke mobilisatie ook voorziet in aanvullende maatregelen om te voldoen aan het staatsdefensiebevel. De hoofden van ondernemingen in de defensie-industrie zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor het oplossen van de taken van het verhogen van de productie van wapens en militaire uitrusting en het inzetten van extra productiecapaciteit. Op hun beurt moeten alle kwesties van materiële, middelen en financiële steun voor defensiebedrijven onmiddellijk door de overheid worden opgelost.

Beste vrienden, in zijn agressieve anti-Russische beleid heeft het Westen elke grens overschreden. We horen voortdurend bedreigingen tegen ons land, onze mensen. Sommige onverantwoordelijke politici in het Westen praten niet alleen over plannen om de levering van langeafstandsoffensieve wapens aan Oekraïne te organiseren, systemen die aanvallen op de Krim en andere regio’s van Rusland mogelijk maken. Dergelijke terroristische aanvallen, ook met gebruik van westerse wapens, worden al uitgevoerd op de grensnederzettingen van de regio’s Belgorod en Koersk. In realtime, met behulp van moderne systemen, vliegtuigen, schepen, satellieten, strategische drones, voert de NAVO verkenningen uit in heel Zuid-Rusland.

In Washington, Londen en Brussel zetten ze Kiev rechtstreeks onder druk om militaire operaties naar ons grondgebied te verplaatsen. Ze verbergen niet langer dat Rusland met alle middelen op het slagveld moet worden verslagen, met de daaropvolgende ontneming van politieke, economische, culturele, in het algemeen, elke soevereiniteit, met de volledige plundering van ons land. Nucleaire chantage kwam ook in het spel. We hebben het niet alleen over de beschieting van de kerncentrale van Zaporizja, die wordt aangemoedigd door het Westen, die een nucleaire ramp dreigt, maar ook over de verklaringen van enkele hooggeplaatste vertegenwoordigers van de leidende NAVO-staten over de mogelijkheid en toelaatbaarheid van gebruik van massavernietigingswapens tegen Rusland – kernwapens.

Aan degenen die zich dergelijke uitspraken over Rusland laten doen, wil ik u eraan herinneren dat ons land ook over verschillende vernietigingsmiddelen beschikt, en voor sommige onderdelen moderner dan die van de NAVO-landen. En als de territoriale integriteit van ons land wordt bedreigd, zullen we zeker alle beschikbare middelen gebruiken om Rusland en ons volk te beschermen. Het is geen bluf.

De burgers van Rusland kunnen er zeker van zijn dat de territoriale integriteit van ons moederland, onze onafhankelijkheid en vrijheid zal worden gewaarborgd, ik benadruk dit nogmaals, met alle middelen die tot onze beschikking staan. En degenen die ons proberen te chanteren met kernwapens, moeten weten dat de windroos ook in hun richting kan draaien.

Het is in onze historische traditie, in het lot van ons volk, om diegenen te stoppen die streven naar wereldheerschappij, die dreigen met verbrokkeling en slavernij van ons moederland, ons vaderland. We zullen het nu doen, en zo zal het zijn. Ik geloof in uw steun.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27448/4650778/

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.