Nieuws Zon en wind in het Oldambt

Zon en wind in het Oldambt

Zon en wind in het Oldambt Begin maart is er een raadsbijeenkomst geweest waarin de beleidskaders inpassing zonnevelden en kleine windmolens is besproken. De raadsleden en fractieondersteuners konden hier kaders kenbaar maken zover nog van toepassing. Door de raad is in het verleden vastgesteld dat we in onze gemeente 100 hectare zonnevelden gaan realiseren tot …

Read Article Read More

Nieuws Het arme Venetië van het noorden!

Het arme Venetië van het noorden!

Het arme Venetië van het noorden! Wat de gemeente Oldambt precies met Italië, en in het bijzonder Venetië, heeft is mij een raadsel. Winschoten is sowieso geen partnerstad met de stad van de gondels, Byzantijnse kunstwerken en basilieken. Maar wat het Oldambt dan wel met Venetië heeft. Daarvoor moeten we even terug in de tijd. …

Read Article Read More

Nieuws BOB

BOB

BOB, de nieuwe vergaderstructuur in onze gemeente. Vanaf 1 januari wordt er in onze gemeenteraad vergaderd volgens de BOB structuur. Afgesproken is om deze structuur na een half jaar te gaan evalueren en daar waar nodig bij te sturen. De VCP laat nu na drie maanden zijn licht alvast hierover schijnen. De eerste B staat …

Read Article Read More

Nieuws Zeecontainers en waar is wethouder Nieboer…?

Zeecontainers en waar is wethouder Nieboer…?

Zowel in de jaren 2019 en 2020 vonden er in Nederland twee kleine milieurampen plaats.Op de Waddenzee verloren zeeschepen zeecontainers. De inhoud van deze zeecontainers spoelden aan land. Je kan het zo gek niet bedenken of je vond de inhoud op het strand. Speelgoed en gloeilampen werden massaal door strandjutters meegenomen naar huis of weggegooid. …

Read Article Read More

Nieuws Regio Deal

Regio Deal

Weet U het nog waar dit voor staat? De brede welvaart stimuleren. Sceptisch werd het ontvangen door verschillende deelnemende gemeenteraden. Het zou te abstract zijn, en waarom zou dit plan nu wel gaan helpen waar andere plannen weinig succes hadden geboekt. Vlak voor de kerstvakantie 2020 is het “Uitvoeringsprogramma 2020-2021” naar buiten gebracht. Kernthema’s: leren, …

Read Article Read More

Nieuws Pieter Smitbrug

Pieter Smitbrug

De Bruine Loper Hij is 1 februari jongsleden digitaal geopend. De Pieter Smitbrug (hierna: brug) is open en klaar voor gebruik in de gemeente Oldambt. Veel mensen zijn blij met de komst van deze langste brug van Europa. Zo schreef Erik Hulsegge er een mooi doch sentimenteel artikel over en stadsdichter van het Oldambt Richard …

Read Article Read More

Nieuws Belangenbehartiging VCP

Belangenbehartiging VCP

Ook in 2021 zal de VCP-fractie Uw belangen behartigen: Het is inmiddels eind januari als U dit leest, toch wil de VCP-fractie en hun medewerkers alle burgers vanaf deze plek een gelukkig, voorspoedig maar vooral strijdbaar 2021 toewensen. Ook een jaar waarin de verantwoordelijke instanties het Covid-19 virus hopelijk onder de knie krijgen zodat een …

Read Article Read More

Nieuws En dat in de coronatijd!

En dat in de coronatijd!

En dat in de coronatijd……kopt de krant. Geen slechter tijdstip om af te treden. Oh wat erg voor de bewindsleden. 2 jaar geleden hadden ze al moeten aftreden, want ze wisten toen allemaal al, dat honderden gezinnen jarenlang getreiterd, geminnacht, discrimineerd en uitgekleed werden door de belasting en het toeslagenstelsel. Alleen hoopten de bewindslieden zeker, …

Read Article Read More

Nieuws Armoede en de feestdagen.

Armoede en de feestdagen.

Armoede en de feestdagen. Zomaar een kop in de media van 27 november  “Inwoners van Oldambt meest hulpbehoevend van Nederland”. Uit statistieken van het CBS blijkt in onze gemeente 1 op de 10 bewoners gebruik maakt van hulp van de gemeente.  Een grote groep burgers wordt dan ook nog eens getroffen door onvoldoende financiële middelen …

Read Article Read More

Nieuws De hypocrisie van een kerstkaart.

De hypocrisie van een kerstkaart.

De hypocrisie van een kerstkaart    Er zijn er weer velen van verstuurd dit jaar naar familie, vrienden, kennissen en collega’s. Een kerstkaartje om mensen een fijne kersttijd toe te wensen en een mooi nieuw jaar met voor iedereen de beste wensen in het nieuwe jaar wat komen gaat. Het is een traditie waar veel …

Read Article Read More